Politik

Gymnasium dropper at give 1.g-elever karakterer

Studerende fra Øregård Gymnasium fejrer deres eksamen i København. Men de nye elever på gymnasiet må vente længe med at få karakterer første gang. Mathias Løvgreen Bojesen / Scanpix Denmark

På Øregård Gymnasium vil eleverne i 1.g ikke få karakterer i grundforløbet efter succes med prøveklasse.

De unge, der begynder i 1.g på Øregård Gymnasium nord for København efter sommerferien, vil ikke få karakterer for deres arbejde de første seks måneder.

Det har gymnasiets ledelse ifølge Berlingske besluttet efter gode erfaringer med en 1.g-klasse, der som forsøg har været karakterfri i dette skoleår.

- Eleverne kan bedre udfordre sig selv fagligt, når de fokuserer på, hvad de kan lære fremfor på det tal, de får smidt i hovedet, siger vicerektor Birgitte Hansen fra Øregård Gymnasium til Berlingske.

Eleverne er mere åbne

I den nye gymnasiereform er der et rammeforsøg med karakterfri 1.g-klasser, som ifølge avisen er kommet efter inspiration fra flere gymnasiers forsøg med karakterfri klasser.

Markant mindre fravær, bedre indstilling til gruppearbejde og øget motivation for at lære er nogle af de foreløbige resultater af Øregårds forsøg med den karakterfri klasse.

- Der har tidligere været en tendens til, at man ikke gider at arbejde i gruppe med dem, der kun får 02. Men når eleverne ikke ved, hvad de andre får, er de mere åbne over for, at klassekammeraterne kan byde ind med noget positivt, siger vicerektoren.

Eleverne har i den karakterfri klasse fortsat fået karakterer i fag, som de skulle afslutte efter 1.g. Men i de øvrige fag er der givet mere feedback i stedet for karakterer.

Flere andre har eksperimenteret

Al erfaring viser ifølge Berlingske, at eleverne kun fokuserer på karakteren, hvis de får karakterer og feedback samtidig.

Den endelige evaluering, som udarbejdes i samarbejde med Undervisningsministeriets læringskonsulenter, foreligger først efter sommerferien.

Men Øregård Gymnasium har allerede konstateret, at eleverne har øget lyst til at lære og øget motivation. Derudover er der sket en reduktion i fraværet.

Ud over Øregård Gymnasium har også Gefion Gymnasium i København og seks jyske og fynske gymnasier ifølge Berlingske eksperimenteret med karakterfri klasser.