Notat afslører risikabel finansiering bag landbrugspakke

Regeringens egne embedsmænd advarer i interne dokumenter om finansieringen bag landbrugspakken.

Blå bloks landbrugspakke, der tillader landmænd at udlede mere kvælstof, risikerer at få det røde kort af EU-Kommissionen. Det skriver Berlingske.

Merudledning finansieres af økopenge

Risikoen opstår, fordi pakken skal finansieres med penge, der blandt andet er øremærket økologi, natur og ny teknologi.

Det vurderede regeringens egne embedsmænd i interne dokumenter om landbrugspakken, som Berlingske har fået adgang til.

- Det påpeges, at Landdistriktsprogrammet skal godkendes af EU-Kommissionen, hvilket kan blive vanskeligt på grund af den store andel af støttekroner til kvælstofreducerende indsatser, samt den ændrede balance mellem hovedindsatsområder, konstaterer embedsmænd i materialet - et såkaldt "kvælstofcover" - til mødet i regeringens magtfulde økonomiudvalg 10. december 2015.

EU kan kræve tilbagebetaling

Hvis EU-Kommissionen ikke godkender det danske landdistriktsprogram, vil det være "særligt problematisk", skriver embedsmændene senere, fordi det i yderste konsekvens kan betyde, at pengene skal "tilbagebetales til EU og går tabt".

Andetsteds i de interne notater advares der om, at EU-Kommissionen "fastfryser landdistriktsprogrammet," hvis Kommissionen ender med at indlede en sag mod Danmark for traktatbrud.

Kan koste landmænd dyrt

Dermed kan landbrugspakken, der ellers skulle hjælpe dansk landbrug, ende med at koste landmændene dyrt, påpeger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er dybt tragisk, at Venstres iver efter at hjælpe landbruget og det store hastværk med at få gennemført landbrugspakken kan vise sig at være en kæmpe bjørnetjeneste, der vil være til stor skade for den danske natur og samtidig sende endnu flere landmænd ud over den økonomiske afgrund, siger hun til Berlingske.