Politik

Skal ensomme flygtningebørn straffes for kriminelle udlændinges handlinger?

BLOG: Fremover får 17-årige Miriam fra Syrien mindre støtte på bekostning af kriminelle udviste udlændinge. Skævt.

SF ønsker, at kriminelle, som er udvist, skal sendes hjem hurtigst muligt. Samtidig bør det ikke være muligt systematisk at udnytte reglerne, ved at nægte at underskrive hjemsendelsespapirerne og herefter kunne færdes frit i landet uden, at det har alvorlige konsekvenser.

Derfor er SF som udgangspunkt åben over for at skærpe kontrollen og sanktionerne for udviste personer, som gentagne gange bryder reglerne og begår ny kriminalitet. Det har vi meldt ud fra starten. Men i dag blev et flertal af partierne i Folketinget, lige fra Socialdemokraterne til Dansk Folkeparti, enige om, at stramningerne for kriminelle udlændinge skal finansieres ved at spare på støtten til uledsagede flygtningebørn.

I SF’s optik er det et meget, meget skævt kryds. Rettesnoren i dansk udlændingepolitik bør være, at vi hjælper dem, der har et beskyttelsesbehov og som vil Danmark. Derfor skal vi selvfølgelig også støtte op om de sårbare, uledsagede flygtningebørn, der kommer til landet nu. Jo stærkere en start vi giver dem på tilværelsen her i Danmark, des hurtigere får de sig en uddannelse og et liv med kvalitet - og forhåbentlig også ingen ensomhed.

Til gengæld for at hjælpe dem der har brug for hjælp, bør man så slå hårdt ned på de mennesker, der ikke vil Danmark. De mennesker der begår kriminalitet skal ikke have hverken asyl, ophold eller statsborgerskab. Og de mennesker der ikke har ret til asyl og som igen og igen ikke følger de danske regler skal udvises og sendes hjem hurtigst muligt.

Det er vores udgangspunkt. Hjælp dem der vil Danmark og som har behov. Vær konsekvent over for dem der ikke vil Danmark. Men med aftalen gør man det modsatte. Man straffer både kriminelle udviste – men også de mest sårbare flygtningebørn, der ellers vil Danmark og som har brug for vores hjælp. Derfor kunne SF ikke være med i aftalen – ensomme flygtningebørn skal ikke straffes for kriminelle udlændinges handlinger.