Politik

OVERBLIK: Hver fjerde på tålt ophold er forsvundet

Et flertal på Christiansborg vil gøre det utåleligt at være på tålt ophold. Onsdag ventes en aftale.

Et flertal i Folketinget vil stramme reglerne for personer på tålt ophold og udviste med kriminel meldepligt. En aftale ventes at blive præsenteret onsdag middag.

* Udlændinge havner på tålt ophold, hvis de ikke kan udsendes til hjemlandet trods en udvisning fra Danmark. Det strider mod Danmarks internationale forpligtelser at tvangsudsende folk, der risikerer forfølgelse i hjemlandet.

* Udviste på kriminel meldepligt er udlændinge, som har begået kriminalitet og enten ikke kan udsendes, fordi de nægter, eller fordi de har en igangværende sag. De seneste ti år er der udsendt 127 personer med kriminel meldepligt.

* For tiden er der 73 personer - 15 på tålt ophold og 58 på kriminel meldepligt - som er forsvundet fra myndighedernes syn.

* Udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste har hidtil skullet tage ophold på Center Sandholm ved Birkerød i Nordsjælland. Men de flyttes til Udrejsecenter Kærshovedgård i en skov ved Ikast.

* Ifølge opholds- og meldepligtsreglerne skal personer på tålt ophold som hovedregel overnatte på indkvarteringsstedet og melde sig dagligt hos politiet. Regeringen vil hæve strafferammen for at overtræde pligterne og indføre elektronisk fodlænke.

* Regeringen vil også indføre underretningspligt. Det betyder, at den enkelte udlænding skal give besked til myndighederne, hvis vedkommende vil "tage ophold uden for indkvarteringsstedet mellem klokken 23.00 og 6.00".