S vil tvinge skilsmisseforældre til konfliktmægling

Konfliktfyldte skilsmissesager skal afhjælpes med tvunget mæglingsmøde, mener Socialdemokraterne, der har hentet inspiration i Norge.

Når forældre efter et brud eller en skilsmisse ender i strid om børnene, må alt for mange søge hjælp hos myndighederne for at få afgjort konflikten.

Det mener Socialdemokraterne, der nu foreslår, at alle forældre, som henvender sig i Statsforvaltningen, skal deltage i obligatorisk konfliktmægling, før de kan køre en sag om deres børn.

Inspirationen er hentet i Norge, hvor Folketingets socialudvalg i denne uge har været på besøg for at se nærmere på de norske erfaringer med obligatoriske mæglingsmøder.

- Vi mener, at det primære fokus er barnet og at løse konflikterne, inden de gror sig alt for store. Derfor mener vi godt, at man kan stille krav om, at man skal have en mægling, siger formand for socialudvalget og socialordfører for Socialdemokraterne, Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hvis forældre nægter at deltage i mæglingen, vil konsekvensen være, at de ikke kan gå videre i skilsmissesystemet, forklarer hun.

Enhedslisten bakker op om forslaget, der umiddelbart vækker positiv genlyd i hele rød blok.

Tusindvis af sager om børn afgøres i retten

Sidste år sendte Statsforvaltningen 2.365 sager om forældremyndighed og/eller barnets bopæl til afgørelse i retten.

Til sammenligning modtager domstolene i Norge færre sager om forældrestridigheder. Det tilskrives, at man her skal gennemgå mindst en times obligatorisk konfliktmægling.

Socialdemokraterne ønsker dog ikke en dansk kopi af det norske system, hvor alle skilsmisseforældre skal til mægling. Kravet skal herhjemme kun gælde dem, der henvender sig i Statsforvaltningen. De skal tvinges til at gennemgå én times mægling - med tilbud om flere.

- I Norge laver man rigtig mange interessante ting, der er bedst for barnet. Det bør vi kombinere med nogle af de gode ting, vi allerede gør i Danmark i dag, så skilsmissebørn kommer ud på den rigtige side og får et godt liv, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Har før foreslået konfliktmægling

I den norske model er det primært psykologer og familieterapeuter, der står for rådgivningen, mens det i Statsforvaltningen i Danmark i høj grad er jurister. Også her kan vi tage ved lære af nordmændene, mener Socialdemokraterne.

Partiet har før luftet ideen under den daværende SR-regering, men dengang blev forslaget aldrig til noget. Det håber Pernille Rosenkrantz-Theil dog ændrer sig denne gang.

- Det er noget, jeg kunne forestille mig at indføre i morgen. Det kan nærmest kun gå for langsomt, men det kræver jo, at vi har et flertal i Folketinget.

Regeringen støtter dog ikke op om forslaget, fastslår social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) i et skriftligt svar til TV 2.

Nogle skilsmissepar tilbydes allerede i dag såkaldte samarbejdsmøder, når de møder op i Statsforvaltningen - dog uden, at det er obligatorisk, og sådan skal det fortsat være, mener ministeren.

- Ærlig talt, så bliver jeg lidt bekymret over, hvor vi er på vej hen med det personlige ansvar i Danmark, når jeg hører den slags forslag. Virkeligheden i dag er jo, at der allerede er vejledningsmøder og mægling til de forældre, som er i konflikt med hinanden. Og jeg mener, det er langt vigtigere, at vi stiller skarpt på de rigtigt tunge sager i stedet for, lyder det fra Karen Ellemann.