Sådan kan sigøjnerbossen Levakovic og andre storkriminelle udvises af Danmark

16x9
Gimi Levakovic-sagen skal ikke kunne gentage sig, mener Peter Skaarup. Foto: TV 2 / TV 2

Højesteret har afgjort, at sigøjnerbossen Gimi Levakovic med 28 domme og mere end 11 års fængsel ikke skal udvises af Danmark.

Den 46-årige sigøjnerboss Gimi Levakovic bliver ikke udvist af Danmark.

Han er kroatisk statsborger, og han har opholdt sig det meste af sit liv i Danmark, hvor han har fået et væld af domme og siddet mange år i fængsel. Han har aldrig haft et arbejde i Danmark. Højesteret mente her i maj måned alligevel, at det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser (konventioner) at udvise Levakovic til hjemlandet Kroatien.

Der er givetvis flere udlændinge i Danmark med en lignende kriminel løbebane, som heller ikke bliver udvist. Levakovic er blevet et billede på kriminelle udlændinge i Danmark og på, at både dansk lovgivning og internationale konventioner står i vejen for en hurtig og effektiv udvisning.

27 domme

I den aktuelle sag hæfter jeg mig blandt andet ved, at Levakovic har kunnet få 27 domme, før kravet om udvisning kom på bordet.

I dag bygger udvisningsreglerne på en såkaldt trappestige, der betyder, at længden af en udlændinges ophold i Danmark har betydning for, om der skal ske udvisning. Desto længere tids ophold, desto sværere er det at blive udvist, fordi tilknytningen til Danmark vokser.

For at undgå flere tilfælde som med Levakovic burde der derfor indføres en ny regel i udvisningsreglerne oveni de eksisterende om, at udlændinges straffe bliver akkumuleret (talt sammen), når retten skal vurdere udvisningsspørgsmålet.

Når de akkumulerede straffe kommer op over et vist niveau, så skal der ske udvisning. En sådan ændring kan ske inden for den eksisterende trappestigemodel således, at man enten falder for de nugældende regler, falder for den akkumulerede straf eller falder for begge regler.

Udlændinge kan følge med i, hvornår de ryger ud

Hvis en sådan regel havde eksisteret, og hvis anklagemyndigheden i øvrigt havde krævet udvisning tidligere, ville Levakovic have været udvist af Danmark for længst.

Længe inden han som nu har fået 28 domme på tilsammen omkring 11 års fængsel. Og dermed var konventionerne næppe kommet i spil.

En regel om at akkumulere straffe ved vurdering af udvisningsspørgsmålet er også fair overfor herboende udlændinge, som selv kan følge med i, hvornår udvisning vil ske, hvis denne begår ’ny’ kriminalitet. Det kan måske afholde nogle udlændinge fra at begå ’ny’ kriminalitet, når de ved, at den næste dom kan bringe dem over akkumulationsgrænsen og dermed føre til udvisning.

Nu mangler det bare, at integrationsminister Inger Støjberg samler bolden op og får ændret udvisningsreglerne, så det er slut med flere sager med kriminelle udlændinge, der ikke kan udvises.