Her er den nye prøve: Kan du blive dansk statsborger?

Nye danskere skal svare på 40 spørgsmål om dansk politik, kultur og historie.

De første ansøgere om dansk statsborgerskab var i juni til den nye indfødsretsprøve, der blev indført i efteråret. Kun hver tredje bestod.

- Det at få dansk statsborgerskab er noget helt specielt, og derfor er det også rimeligt, at vi nu hæver barren for, hvornår man kan kalde sig dansk statsborger, sagde udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Ritzau tilbage i oktober, da aftalen faldt på plads.

Foruden regeringen står Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti bag aftalen, som også indebar stramninger af sprogkrav og kravene til selvforsørgelse.

Den erstatter den såkaldte statsborgerskabsprøve og består af 40 spørgsmål om dansk politik, kultur og historie. 35 spørgsmål ligger fast, og for at kunne svare på dem, er det meningen, at man skal læse et kompendie på godt 140 sider, hvor svarene rent faktisk står. Du kan finde kompendiet, som skal læses op til prøven her.

De sidste fem spørgsmål er derimod helt aktuelle, og kræver at man følger med i nyhedsstrømmen.

Et aktuelt spørgsmål kan blandt andet omhandle kvindekonferencen Women Deliver, der fandt sted så sent som i maj.

Spørgsmålene skal besvares inden for 45 minutter, og for at bestå skal man besvare mindst 32 spørgsmål korrekt. Inden ansøgerne går til testen, har de mulighed for at forberede sig - men til selve prøven er der ingen hjælpemidler.

Tag testen herunder og se, om du kan bestå. Resultatet får du, når alle spørgsmål er besvaret.

 1. Deltager monarken ved Folketingets ĂĄbning?

 2. Hvem har forældremyndigheden over et barn, når forældrene er gift med hinanden?

 3. Hvad fortæller den runesten, som Harald Blåtand rejste i Jelling omkring 965?

 4. Hvilken videnskab fik stigende magt i Oplysningstiden?

 5. Med Jyske Lov gjorde man op med den tidligere tradition for blodhævn, hvor slægter hævnede sig på hinanden. Hvornår stammer loven fra?

 6. Skal man ved religionsdyrkelse respektere de øvrige regler, der gælder i samfundet?

 7. I hvilket stjernebillede opdagede Tycho Brahe en ny stjerne?

 8. Fik kvinder stemmeret, da grundloven blev indført i 1849?

 9. Skal der være tilslutning fra både Folketinget og befolkningen, hvis Grundloven skal ændres?

 10. Danmarks befolkning var fra Middelalderen opdelt i fire klasser, der blev kaldt for stænder. Hvilke fire stænder var der tale om?

 11. I 1933 indgik regeringen og de gamle politiske partier et forlig, der skulle sikre de økonomiske og sociale forhold. Hvad kaldes forliget?

 12. Hvad hedder den ordbog, som Dansk Sprognævn udarbejder?

 13. HvornĂĄr under 2. verdenskrig blev Danmark besat af tyske tropper?

 14. HvornĂĄr blev folkeviserne nedskrevet?

 15. Er det en betingelse for at blive udnævnt som minister, at man er medlem af Folketinget?

 16. Under Københavns bombardement erobrede englænderne den danske flåde. Hvilket år fandt Københavns Bombardement sted?

 17. Hvordan opnår man ifølge protestantismen frelse?

 18. Er Folketingets Ombudsmand uafhængig i sit arbejde?

 19. Domstolene har den dømmende magt. Hvad indebærer det?

 20. Hvor mange kommuner er der i Danmark?

 21. HvornĂĄr levede komponisten Carl Nielsen?

 22. Hvilken rolle har Rådet for Den Europæiske Union?

 23. I ĂĄrene 1657-1660 var Danmark i krig med Sverige. Hvilke konsekvenser fik det for Danmark i 1658?

 24. Har Danmark medlemmer i Europa-Parlamentet?

 25. Hvad er en overenskomst?

 26. Hvor mange stænderforsamlinger blev der oprettet i 1834?

 27. Hvornår overgik det danske monarki fra valgkongedømme til arvekongedømme?

 28. Hvornår blev Nordslesvig (også kaldet Sønderjylland) genforenet med Danmark?

 29. Hvad handler balletten Sylfiden om?

 30. Hvilke offentlige myndigheder har ret til at udskrive skat?

 31. Enevælden havde en særlig betydning for den danske statsadministration. Hvilken?

 32. Hvem har valgret til Folketinget?

 33. Hvornår havde den første film om Olsen-banden premiere?

 34. Påskeæg har rødder i et gammelt symbol. Hvilket?

 35. Hvor mange ĂĄrs undervisningspligt er der i Danmark?

 36. Hvornår indførte Danmark paskontrol ved grænsen til Tyskland?

 37. I maj 2016 blev konferencen Women Deliver afholdt i København. Hvem er protektor for konferencen?

 38. Hvilken tidligere dansk statsminister døde i en høj alder i marts 2016?

 39. Hvilken nordamerikansk statsleder besøgte Danmark i april 2016?

 40. Hvilken dansk restaurant fik sin tredje Michelinstjerne i februar 2016?

Hvor mange svar fik du rigtige? Fik du 32 eller flere, kunne du bestĂĄ testen.

Afstemning

Fik du 32 eller flere rigtige i prøven?