Politik

Løkke i forsvar for hemmeligt arkiv: Det er stadig hemmeligt

Det er slet ikke interessant hvor papirer ligger, gentog statsministeren på samråd i Folketinget.

Det er stadig ganske hemmeligt, hvad det særlige sikkerhedsarkiv i Statsministeriet egentlig indeholder.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var tirsdag eftermiddag på en sjælden visit i Folketingets kulturudvalg, hvor Enhedslistens kulturordfører, Søren Søndergaard, havde kaldt til samråd om indholdet af det særlige arkiv.

Det sker efter, at Jyllands-Posten tilbage i marts kunne fortælle, at arkivet blandt andet rummer et dokument i forbindelse med et omdiskuteret interview om grundlaget for Irak-krigen, som Ekstra Bladets daværende journalist Bo Elkjær gennemførte efter en byge af forespørgsler. Materialet er ”formentlig” havnet i det hemmelige arkiv, fordi det handler om forhold om statens sikkerhed.

Dokumenter om sikkerhed

Hvad er der ellers i arkivet, ville Søren Søndergaard gerne vide.

- Jeg kan jo af principielle grunde ikke komme nærmere ind på, hvad der bliver lagt ind i sikkerhedsarkivet eller hvad der er den konkrete baggrund for, at noget materiale opbevares der. Det er næppe nogen overraskelse, indledte statsministeren sin besvarelse.

- Men som det også har været fremme i pressen kan jeg generelt sige, at der opbevares materiale om forskellige sikkerhedsmæssige spørgsmål – det kan være materiale fra regeringens sikkerhedsudvalg eller embedsudvalget for sikkerhedsspørgsmål, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Der ligger også andre dokumenter, eksempelvis noget af det materiale, som Statsministeriet i sin tid udleverede til Irak- og Afghanistankommissionen.

Placeringen er ligegyldig

Men det er slet ikke interessant, om dokumenterne ligger i Statsministeriets almindelige journaliseringssystem eller i det særlige arkiv, gentog Løkke flere gange.

- Det er helt ligegyldigt, hvor materialet ligger. Reglerne for aktindsigt ændres ikke, fordi vi flytter materialet, sagde Løkke.

Statsministeriet har så sent som i foråret behandlet en ansøgning om aktindsigt. Men den gik, som den slags gerne går, når dokumenter omhandler rigets sikkerhed.

Jeg er da glad for den enorme interesse for vores interne logistik og hensynet til journalfolket i Statsministeriet.

Lars Løkke Rasmussen (V), statsminister

- Det kan næppe overraske nogen, at der sjældent gives aktindsigt i materialet, som er opbevaret i sikkerhedsarkivet.

Når dokumenterne opbevares i et særligt arkivsystem, er det ganske enkelt fordi det er lovpligtigt, understregede statsministeren.

- Hvis et dokument er stemplet yderst hemmeligt, kan det ikke bare ligge og flyde. Så skal det opbevares under særlige forhold, sagde han.

- Jeg er glad for den enorme interesse

Dokumenterne er klassificeret i fire niveauer - yderst hemmeligt, hemmeligt, fortroligt eller til tjenestebrug. Det er det, der afgør, hvordan de skal opbevares. Dokumenter, der er stemplet fortroligt eller højere, skal placeres i aflåste skabe og i lokaler, hvor der er alarm. Det har Statsministeriet derfor gjort, fortalte statsministeren.

Det følger af loven, at hvis et dokument klassificeres fortroligt eller højere, skal det aflåses og placeres i lokaler med alarm.

Enhedslistens Søren Søndergaard efterlyste en samlet liste over dokumenterne i det hemmelige arkiv, men det ville statsministeren ikke love.

- Det forekommer mig umiddelbart at være et ganske omfattende projekt. Det vil jeg gerne svare på skriftligt, om vi kan efterkomme, svarede Løkke, der ellers var glad for at være i samråd.

- Jeg er da glad for den enorme interesse for vores interne logistik og hensynet til journalfolket i Statsministeriet. Det er en interesse og et engagement, som jeg indtil nu ikke selv har formået at udvise i den jobfunktion, jeg har, lød det fra statsministeren, der altså stadig har lidt hemmeligheder for os andre.