Lilleholt afviser spin-anklage: De kystnære møller var en fejl

Når regeringen aflyser de kystnære møller og i stedet satser på havvind er det udtryk for sund fornuft, siger klima- og energiministeren efter kritik.

- Venstre er i gang med vaskeægte ministeriespin, der tenderer snyd og humbug. Ministerens udspil er et helt ubegrundet brud på de løfter og det forlig, som har givet de andre partier bag det store energiforlig, som SF stod i spidsen for i 2012.

Så hård var anklagen fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr, da hun i sin TV 2-blog tirsdag omtalte regeringens planer om at droppe de kystnære vindmøller og erstatte dem med havvindmøller. Men det billede kan klima- og miljøminister Lars Christian Lilleholt (V) ikke genkende.

I en kommentar til TV 2 skriver han, at det hverken er udtryk for taktik eller spin, men derimod ”grøn realisme og sund fornuft”.

- Ved at aflyse de kystnære vindmøller og satse på havvind kan vi bevare vores kyster, gøre regningen til danskerne mindre, fortsætte den grønne omstilling til lavere omkostninger og bevare Danmark som et af verdens førende lande på havvind, skriver Lars Christian Lilleholt.

Horisonten ville skæmmes

Det ville – ifølge Lars Christian Lilleholt – være en alvorlig fejl, hvis man opfører vindmøller langs kysterne.

- Påvirkningen på kysterne nær naturskønne områder som Vesterhavet, Smålandsfarvandet og Bornholm bliver massiv og vil skæmme horisonten de næste mindst 20 år. Jeg vil have det dårligt med at vise mine børnebørn en mur af 200 meter høje vindmøller langs kysten de steder velvidende, at jeg og andre var ansvarlige. Det var en fejl at tage de kystnære vindmøller med i energiaftalen, og hvis jeg kunne skrue tiden tilbage, så ville jeg pille dem ud af aftalen, lyder det fra ministeren.

Danske løsninger efterspørges mere

Ved at droppe de kystnære vindmøller slipper regeringen for at hente 7 milliarder kroner ind via PSO-afgiften, og det bliver dermed lettere at finde pengene til at afskaffe afgiften.

- Hele det økonomiske fundament er fuldstændig smuldret under projekterne, men det lader ikke til at gøre indtryk på SF. De sender glædeligt en ekstraregning på 5 milliarder kroner videre til elforbrugerne. Det vil regeringen ikke, siger Lars Christian Lilleholt, der også vægter hensynet til erhvervslivet.

- Danmark står rigtig stærkt på havvind. Vi har en stor klynge af offshore virksomheder, som er specialiserede i at udvikle, opstille og servicere havvindmølleparker. Jo mere aktivitet, der er i Nordsøen, desto større vil efterspørgslen være på danske løsninger. Ved at samarbejde med vores Nordsø-nabolande om udbygning med havvind, kan vi gøre Danmark til ”Silicon Valley” for havvind, siger ministeren.