Mishandling af dyr straffes dobbelt så hårdt fremover

16x9
Dyremishandlere kan fremover idømmes fængsel i op til to år. Foto: Kaare Smith / Scanpix

Folketinget har vedtaget lovforslag, der hæver strafferammen og bøderne i grove sager om dyremishandling.

Folketinget har vedtaget lovforslag, der hæver strafferammen og bøderne i grove sager om dyremishandling.

Vanrøgt, vold og andre former for dyremishandling udløser fremover strengere straffe.

Folketinget har således vedtaget et lovforslag, som fordobler strafferammen såvel som bødestørrelserne i grove dyreværnssager.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

I dag straffes grov misrøgt mod dyr med fængsel i op til et år. Når den nye strafferamme træder i kraft, kan dyremishandlere idømmes fængsel i op til to år.

Bøden for "grovere uforsvarlig behandling" af kæledyr og andre dyr i såkaldt privat hold er 5000 kroner i dag - hvis den dømte ikke tidligere er straffet for dyremishandling.

Nu fordobles den typer bøder til 10.000 kroner.

Tilsvarende hæves bøden for grov misrøgt af dyr i landbruget og andre typer erhverv fra 10.000 kroner til 20.000 kroner i førstegangstilfælde.

Med de strengere straffe vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sende et klart signal om, at mishandling af dyr er uacceptabelt.

- Alle har en forpligtelse til at passe på de dyr, de anskaffer sig - hvad enten dyrene bor i en stald eller har hjemme i stuen. De, der ikke er deres ansvar bevidst, skal meget klart have at vide, at vi ikke tolererer misrøgt af dyr.

- Det gør vi med det lovforslag, som Folketinget nu har vedtaget, hvor vi fordobler straffen for dyremishandling, siger Esben Lunde Larsen.

Der bliver også slået hårdere ned på mindre alvorlig misrøgt mod dyr - såkaldt "uforsvarlig behandling". Bøden for den slags fordobles, hvis den dømte vel at mærke tidligere er blevet straffet for vanrøgt af dyr.

Alle partier i Folketinget stemte for de hårdere straffe for dyremishandling.

Lovændringen træder i kraft 1. juli 2016.