Politik

Løhde: Milliard-pakke til de ældre er på plads

Aftale om ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient er forhandlet på plads

Partierne bag finansloven har med Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde forhandlet en politisk aftale på plads.

Det er blevet prioriteret 1,2 milliarder kroner til en ny national handlingsplan, der skal gavne ældre medicinske patienter, og nu er det besluttet præcist, hvordan 805 millioner kroner skal fordeles.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om, at der har været et behov for at et samlet sundhedsvæsen kan tage hånd om de mest sårbare, ældre borgere.

De 1,2 mia. kr. afsættes i perioden 2016-2019. Derefter er der varigt afsat 300 mio. kr. årligt.

I forbindelse med nyheden smed en meget tilfreds Sophie Løhde nedenstående tweet ud på Twitter.

Akutpakke

På grund af overbelægning på sygehusene, vil der som en første del af handlingsplanen, blive oprettet en akutpakke, der fordeler 415 millioner kroner til en lang række indsatser.

De resterende 805 millioner kroner skal fordeles på disse områder:

Styrkelse de kommunale akutfunktioner.

  • Øge kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje.
  • Fokus på tidligere opsporing og mere rettidig indsats.
  • Indsats over for god ernæring.
  • Flere udgående sygehusfunktioner, der undersøger eller behandler patienten i eget hjem, og til øget rådgivning fra sygehuset til kommuner og almen praksis.
  • Styrkelse af de regionale lægemiddelenheder, der hjælper almen praksis og sygehusene med medicingennemgang og kommunerne med sikker medicinhåndtering.

 I går gik Folketinget officielt på sommerferie, og herunder kan du se, hvad partierne har ment om regeringens indsatser i det netop afsluttede folketingsår- både hvad der gik godt - og hvad der modsat ikke gik så godt.

Løkke-regeringens bedste og værste bedrift, ifølge...

Enhedslisten

Enhedslisten

Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører

Det værste: Kontanthjælpsreformen, hvor de sammen med DF sender tusindvis af børn ud i fattigdom og risikerer, at mange flere bliver hjemløse. Det vil betyde, at endnu flere børn vil vokse op i social isolation, uden penge til medicin og lejrskole, og uden de samme chancer i livet som andre.

Det bedste: Det er nok deres forbedrede indsats for voldtægtsofre. Voldtægtsofre er blevet svigtet af systemet i årevis, alt for få tør at anmelde og mange sager når aldrig for en dommer. Regeringen har taget nogle gode første skridt, selvom vi ikke er i mål. 

Foto: Enhedslisten

Alternativet

Alternativet

Rasmus Nordqvist, Alternativets politiske ordfører

Det værste: Alt det, der er sket på hele miljø- og klimadagsordenen. Sidste år kunne vi glæde os over den store Paris-aftale, hvor der blev lavet nye bæredygtighedsmål for hele verden. Men herhjemme har regeringen valgt at gå den anden vej med en række tiltag. Blandt andet at man har sløjfet NOx-afgiften og revet tæppet væk under el-bil-markedet. Her står det godt nok grelt til.

Det bedste: Her vil jeg pege på hele iværksætteriområdet, hvor jeg ved, at vi har en regering, der har rigtig store ambitioner. Og det er jo ikke et område, hvor man skaber forandringer henover natten, men regeringen tager det dybt alvorligt og jeg ser frem til at høre mere konkret fra regeringen på det her område i efteråret. 

Foto: Alternativet

SF

SF

Jacob Mark, SF’s gruppeformand

Det bedste: At regeringen vil droppe det rigide måltal for, hvor mange børn der skal inkluderes. Det er rigtig godt, fordi børn ikke skal inkluderes på grund af en eller anden procentsats, vi har vedtaget på Christiansborg. Men fordi det giver mening.

Værste: Jeg er allermest ked af de kæmpestore besparelser, man har lavet på kommunerne. Forleden kom det frem, hvordan en pædagog kan stå alene med 18 børn. Og når man sparer på kommunerne rammer man lige ned i børnehavernes og vuggestuernes normeringer, og det vil være helt fatalt.  

Foto: SF

Soc.dem.

Soc.dem.

Peter Hummelgaard, Socialdemokraternes EU-ordfører

Det værste: Efter min mening har det uden tvivl været, at man fuldstændig kynisk har gennemført et kontanthjælpsloft, som regeringen selv vurderer vil føre til mindst 7.000 flere fattige børn. Det er noget af det mest grove og kyniske, jeg kan huske fra den tid jeg har fulgt med i politik.

Det bedste: Dansk Folkeparti og Enhedslisten påstod, at vi så let som ingenting kunne få en parallelaftale om Europol efter et ’nej’ i december. Det viste sig jo at være helt forkert. Nu forsøger regeringen rent faktisk at skabe enighed mellem de partier, der vil være med, og regeringen forsøger at forhandle med EU, selvom vi alle ved, at det er mere end op ad bakke. Det må være det bedste.

Foto: Socialdemokraterne

Radikale

Radikale

Andreas Steenberg, Radikales ordfører for bl.a. energi og klima

Det bedste: De har fjernet en del af deres egen besparelse fra 2010 på friskolerne. Det fik vi ikke igennem med S og EL, og jeg er glad fordi frie, nytænkende skoleformer er vigtig for vores demokrati og land.

Det værste: Deres flygtningepolitik, som jeg synes er for hård og umenneskelig. 

Foto: Radikale Venstre

Konservative

Konservative

Mette Abildgaard, Konservatives politiske ordfører

Det bedste: At det efter års modstand lykkedes det at få regeringen med på at fastfryse grundskylden i forbindelse med finansloven. Og det, synes jeg, man må sige har været regeringens bedste bedrift. Det er med til at skabe tryghed for boligejerne, der ellers bare har kunnet se skatten stige.

Det værste: At Venstre nu pludselig er begyndt at snakke om at hæve skatten på arbejde i forbindelse med hele diskussionen om finansieringen af afskaffelsen af PSO-afgiften. Jeg troede sådan set at vi havde en regering med et slogan om, at det skulle kunne betale sig at arbejde. Men de har heldigvis tid til at rette op på det endnu.  

Foto: Konservative

Liberal Alliance

Liberal Alliance

Simon Emil Ammitzbøll, Liberal Alliances politiske ordfører

Det bedste: At man har fået sænket registreringsafgiften med 30 procentpoint. Det gør, at flere danskere kan få råd til en ny bil, og det er godt for beskæftigelsen.

Det værste: At regeringen har en tendens til hele tiden at falde tilbage til Socialdemokraterne i stedet for at lave aftaler med deres støttepartier. Og derved får man dårligere aftaler for Danmark. 

Foto: Liberal Alliance

Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti

Alex Ahrendtsen, Dansk Folkepartis kulturordfører

Det bedste: Det må være den midlertidige grænsekontrol, som blev indført i januar. Men det er jo ikke fordi det er optimalt – vi så den hellere gjort permanent.

Det værste: Her vil jeg sige den proces, der er i gang i trepartsforhandlingerne, hvor regeringen sammen med fagbevægelsen og arbejdsgiverne har taget beslutningen om at ville integrere flygtninge på arbejdsmarkedet i stedet for at sende dem hjem. 

Foto: Dansk Folkeparti