Er vi nået i bund? Sådan har asyltilstrømningen udviklet sig

For et halvt år siden søgte over 5000 personer asyl i Danmark i løbet af en måned. Der er sket meget siden.

Lars Løkke Rasmussen fortalte onsdag på Folketingets talerstol, at antallet af asylansøgere i Danmark i maj, er det laveste i en enkelt måned siden 2012.

Ansøgertallet er siden november faldet fra over 5000 på en måned til omkring 350 i maj. En udvikling, der ifølge statsministeren blandt andet kan forklares med EU’s tilbagesendelsesaftale med Tyrkiet samt regeringens stramninger af asyl- og udlændingepolitikken.

- Sidste år steg antallet af asylansøgere i alle vores nabolande med 100 procent eller mere. I Danmark steg det med omkring 40 procent. For meget, men dog langt mindre end i vores nabolande, sagde Lars Løkke Rasmussen fra talerstolen.

I grafikken kan du blive klogere på udviklingen i antallet af asylansøgere det seneste halvandet år. Som det kan ses, er vinter- og forårsmånederne dem med lavest ansøgertal, hvorefter der normalt sker en stigning frem til efteråret.

Tallene for april og maj er foreløbige, og der kan komme justeringer. Den 7. maj viste foreløbige tal for april eksempelvis, at 349 havde søgt asyl. Her er det opdaterede tal siden steget til 396.

Grænsekontrol har kostet 46 millioner på fire måneder

Meldingen om faldende asyltal kommer samme dag, som DR Syd kan fortælle, at landets politikredse tilsammen har brugt næsten 231.000 timer på grænsekontrol inklusiv transport, siden indførslen i begyndelsen af januar.

Det giver en samlet regning på mere end 46 millioner kroner alene for årets første fire måneder. Overarbejdstimer og særlige tillæg er ikke regnet med i opgørelsen.

Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, siger onsdag, at de mange arbejdstimer ved grænsen vil få konsekvenser for det øvrige politiarbejde, der skal ”prioriteres benhårdt”. Men hos Dansk Folkeparti siger retsordfører Peter Kofod Poulsen, at grænsekontrollen har været alle pengene værd.

- Ja, absolut. Prøv at gå ind og kig på tallene. Der er et meget mærkbart fald i antallet af asylansøgere, der har søgt til Danmark, efter at vi fik grænsekontrollen den 4. januar, siger han til DR Syd.

Radikale: Ingen dokumentation for, at grænsekontrol virker

Den udlægning er Sofie Carsten Nielsen, udlændingeordfører hos Radikale Venstre, dog langt fra enig i. Ifølge hende er der ingen dokumentation for, at grænsekontrollen virker.

- Jeg har svært ved at se, hvordan det skal kunne stoppe nogen. Man kan jo søge asyl ved grænsen, hvis man er flygtning i stedet for længere inde i landet. Det ændrer grænsekontrollen ikke ved, siger Sofie Carsten Nielsen til TV 2.

Den radikale udlændingeordfører mener i stedet, at en stor del af forklaringen på det faldende asyltal skal findes i EU’s aftale med Tyrkiet, som ifølge hende - på trods af mangler - har fået bedre styr på EU’s ydre grænser.

Men international omtale af eksempelvis teltlejre, strammere regler for familiesammenføring og den såkaldte ”smykkelov” har også været med til at skabe en afskrækkende effekt, som hun gerne ville have været foruden.

- Jeg vil ikke benægte, at regeringens skræmmekampagner har virket, siger Sofie Carsten Nielsen.

EU siger god for forlængelse

Oven i nyhederne om faldende asyltal og politiets arbejdstimer ved grænsen, er det onsdag også kommet frem, at EU-Kommissionen har givet grønt lys til, at den midlertidige danske grænsekontrol forlænges til november.

Dermed fortsætter politiet med at foretage stikprøver ved den dansk-tyske grænse frem til 12. november 2016.

Sammen med Sverige, Tyskland, Østrig og Frankrig sendte Danmark i begyndelsen af maj et brev til EU-Kommissionen med ønske om at få lov til at beholde grænsekontrollen i yderligere seks måneder.

Kommissionen og medlemslandene imødekom ønsket, som betyder, at Danmark, Sverige, Tyskland, Østrig og Norge kan opretholde den midlertidige grænsekontrol.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg udtaler i en pressemeddelelse:

- I den nuværende situation, hvor der stadig ikke er fundet en holdbar løsning for at sikre Europas ydre grænser, er jeg glad for, at vi nu har mulighed for at opretholde grænsekontrollen frem til i hvert fald den 12. november 2016.

- Vi er nødt til at passe på vores egne grænser, indtil der er fundet fælles løsninger i EU-regi.