Debattør: Naivt at tro liste over hadprædikanter løser problemet

Tirsdag er der politiske forhandlinger om hadprædikanter. Stridsmålet er en liste over udenlandske af slagsen. Debattør mener, at listen er naiv.

En liste, der skal holde omrejsende hadprædikanter ude af landet, er enten naivt eller et udtryk for populisme.

Det mener Tarek Hussein, debattør og foredragsholder.

- Som borger, så skal man have et indtryk af, at den her indrejseliste stopper radikalisering. Men det ender med at være en skyggediskussion for de reelle problemer, siger Tarek Hussein.

Meningen med listen er at holde udenlandske imamer og andre religiøse forkyndere, der eksempelvis har billiget terror eller ytret antidemokratiske holdninger, ude af landet. I fremtiden skal de sættes på en liste, nægtes visum og straks afvises, hvis de møder op ved den danske grænse.

Udformningen af den liste er politiske partier ved at forhandle sig frem til tirsdag – stridsmålet er om listen skal være hemmelig eller offentlig.

- Der er ikke noget problem

Men Tarek Hussein forstår ikke, hvorfor man overhovedet vil lave lovgivningen. Han mener nemlig ikke, at der er et problem med udenlandske hadprædikanter.

- Over de sidste tyve år tror jeg ikke du kan finde mere end en håndfuld, som ville blive ramt af sådan en liste. Hadprædikanter er unægteligt et problem, men vi har primært at gøre med imamer som er født eller opvokset i Danmark, siger Tarek Hussein.

Han forklarer, at radikaliseringen foregår på internettet og på de sociale medier, så derfor burde man diskutere hvordan man undgår radikaliseringen her.

- I England og USA – og i Aarhus - har man i mange år haft succes med at samarbejde med det islamiske miljø lokalt. Politisk har vi været rigtg dårlige til at bruge det muslimske miljø til at finde løsninger. Vi må bakke op om dem, der har et alternativt narrativ og som tager et opgør med den radikale udgave og fortolkning af islam, siger Tarek Hussein.

LA: Det er i den symbolske afdeling

Forhandlingspartierne mødes tirsdag. Heriblandt Liberal Alliance som mødtes med kirkeminister Bertel Haarder (V) til formiddag, for blandt andet at diskutere listens indhold.

For integrationsordfører Simon Emil Amitzbøll er listen heller ikke det vigtigste element i forhold til de imamforhandlinger som har fundet sted siden TV 2 i dokumentaren ”Moskeerne bag sløret” blandt andet afslørede, at flere imamer taler for stening af utro kvinder og vejleder kvinder til at blive hos deres voldelige ægtemænd.

- Nogle af de delaftaler, vi har præsenteret for nogle uger siden, er vigtigere for at løse problemerne. De tidligere aftaler, tror jeg, får en betydning. Det, vi diskuterer i dag, er ovre i den mere symbolske afdeling, hvis vi skal være fair, siger Simon Emil Amitzbøll, som ønsker en ’hemmelig’ liste, for at undgå, at radikaliserede miljøer ser op til folk på listen.

Sådan vil et flertal forhindre hadprædikanter

Ikke alle foreninger kan modtage støtte

Foreninger der modarbejder demokratiet kan ikke længere få offentlig økonomisk støtte.

- De kan modarbejde grundlæggende friheds-og menneskerettigheder lige så meget, som de vil, men de kan ikke samtidig få penge i støtte eller stillet offentlige lokaler til rådighed, lød det fra kirkeminister Bertel Haarder (V), der er leder af forhandlingerne.
Partierne er enige om, at ændre loven, så kommuner ikke længere har mulighed for at give tilskud til at udlåne eller udleje lokaler til foreninger af dén karakter. 

Friskoleloven strammes – mere tilsyn

Aftalen betyder, at staten kan foretage flere uanmeldte besøg på skoler ’med særlige udfordringer’.
Derudover kan staten udpege en ekstern observatør, der skal holde øje med, at friskolerne overholder loven.
- Frihed og folkestyre skal præge skolens virke uanset hvilke værdier og opfattelser, skolen i øvrigt bygger på, lød det fra børne-og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V).

Ingen skattefradrag til visse trossamfund og foreninger

Trossamfund og religiøse forkyndere kan fratages skattemæssige fordele i form af fradrag. Det kan ske, hvis de ’underminierer grundlæggende friheds- og menneskerettigheder’.
- Der er bred enighed om at styrke Skatss kontrol med denne type foreninger og religiøse samfund, lød det fra skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Moskeer skal kortlægges

Foruden skattestramningen og værdighedskravet blev partierne også enige om, at der er behov for en kortlægning af moskeer i Danmark.
Seneste kortlægning er ”Moskeer i Danmark” fra 2006. Det er en fornyet udgave af denne undersøgelse, de partierne er enige om at gennemføre.

Imamer kan kun foretage vielser efter tilladelse

Der bliver stillet et såkaldt ’værdighedskrav’ til præster, imamer, forkyndere og lignende i trossamfund udenfor folkekirken. Værdighedskravet betyder, at en forkynder skal udvise en adfærd, der ’ikke gør den pågældende uegnet eller uværdig til at udføre offentlig myndighed’.