Aftale om hadprædikanter på plads: Her er alle stramningerne

Der er netop indgået en aftale, der skal dæmme op for hadprædikanter i Danmark.

Seks partier er nået til enighed om, hvordan de ønsker at stoppe problemerne med de såkaldte hadprædikanter, der blev afsløret i TV 2s dokumentarserie "Moskeerne bag sløret".

Flere delaftaler var allerede forhandlet på plads, men tirsdag er forhandlingerne afsluttet, efter at man er nået til enighed om blandt andet en liste over hadprædikanter.

Folk på listen skal kunne nægtes indrejse i Danmark, og et af stridspunkterne i forhandlingen var, om listen skal være offentlig - det er partierne bag nu enige om, at den skal være.

- Vi har gjort, alt hvad vi kan uden at gå på kompromis med grundloven, konventionerne og almindelige retsstatsprincipper. Vi gør alt hvad vi kan inden for den ramme, lyder det fra kirkeminister Bertel Haarder (V), der har stået i spidsen for forhandlingerne.

Personer på listen bliver på forhånd nægtet indrejse i Danmark, såfremt de ikke er EU-borgere. EU-borgerne vil til gengæld ende på en ’opmærksomhedsliste’ - EU-borgernes navne vil ikke blive offentliggjort.

Dermed har forhandlingerne, som har stået på siden marts, nået sin ende. Partierne som står bag aftalen er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Konservative.

Liberal Alliance forlod forhandlingerne tirsdag, da de ikke kunne stå inde for, at listerne skal være offentlige. SF kan heller ikke stå inde for den åbne liste.

Mette Bock (LA) mener, at en åben liste kan have en modsat effekt, hvor personer, der er i fare for at blive radikaliserede, kan tage kontakt til personerne på listen via internettet.

- Selvom personen ikke kan komme til Danmark, så kan de altså få en heltestatus i de radikaliserede miljøer, siger Mette Bock.

Men det er ikke kun listen der har været diskuteret - justeringer i reglerne for foreningsstøtte, skattefradrag, friskoler og vielser er blandt nogle af de ting, som der er nået enighed om.

Sådan vil et flertal forhindre hadprædikanter

 1. Liste over prædikanter - skal forhinde indrejse

  Personer på listen er på forhånd nægtet visum i Danmark, og vil blive afvist, såfremt myndighederne opdager personen ved grænsen – denne liste bliver offentligt tilgængelig.

  Det gælder dog ikke EU-borgere, da en afvisning på forhånd ville stride mod den fri bevægelighed i EU. EU-borgere vil derfor være på en såkaldt ’opmærksomhedsliste’ – denne er ikke offentlig.

 2. Kriminalisering af ytringer

  Visse ytringer i religiøse læreforhold skal kriminaliseres. Hvilke ytringer vides endnu ikke.

  - Vi er enige om at kriminalisere billigelse af strafbare handlinger som led i religiøs oplæring, lød det fra kirkeminister Bertel Haarder (V). 

 3. Ikke alle foreninger kan modtage støtte

  Foreninger der modarbejder demokratiet kan ikke længere få offentlig økonomisk støtte.

  - De kan modarbejde grundlæggende friheds-og menneskerettigheder lige så meget, som de vil, men de kan ikke samtidig få penge i støtte eller stillet offentlige lokaler til rådighed, lød det fra kirkeminister Bertel Haarder (V), der er leder af forhandlingerne.

  Partierne er enige om, at ændre loven, så kommuner ikke længere har mulighed for at give tilskud til at udlåne eller udleje lokaler til foreninger af dén karakter. 

 4. Friskoleloven strammes – mere tilsyn

  Aftalen betyder, at staten kan foretage flere uanmeldte besøg på skoler ’med særlige udfordringer’.

  Derudover kan staten udpege en ekstern observatør, der skal holde øje med, at friskolerne overholder loven.

  - Frihed og folkestyre skal præge skolens virke uanset hvilke værdier og opfattelser, skolen i øvrigt bygger på, lød det fra børne-og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V).

 5. Ingen skattefradrag til visse trossamfund og foreninger

  Trossamfund og religiøse forkyndere kan fratages skattemæssige fordele i form af fradrag. Det kan ske, hvis de ’underminierer grundlæggende friheds- og menneskerettigheder’.

  - Der er bred enighed om at styrke Skats kontrol med denne type foreninger og religiøse samfund, lød det fra skatteminister Karsten Lauritzen (V).

 6. Moskeer skal kortlægges

  Foruden skattestramningen og værdighedskravet blev partierne også enige om, at der er behov for en kortlægning af moskeer i Danmark.

  Seneste kortlægning er ”Moskeer i Danmark” fra 2006. Det er en fornyet udgave af denne undersøgelse, partierne er enige om at gennemføre.

 7. Imamer kan kun foretage vielser efter tilladelse

  Der bliver stillet et såkaldt ’værdighedskrav’ til præster, imamer, forkyndere og lignende i trossamfund udenfor folkekirken. Værdighedskravet betyder, at en forkynder skal udvise en adfærd, der ’ikke gør den pågældende uegnet eller uværdig til at udføre offentlig myndighed’.