Politik

Løkke: Her er de tre største økonomiske udfordringer

Statsministeren har netop afsluttet et todages topmøde, hvor landets økonomiske udfordringer er blevet diskuteret.

- Jeg er blevet klogere. Men det er nok heller ikke svært med mit udgangspunkt. Jeg har en oplevelse af, at debatten har beriget os alle sammen.

Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i en afslutningstale, som markerer enden på et todages økonomisk topmøde.

Statsministeren brugte talen til at pege på de tre udfordringer for den danske økonomi, som han ser som de største.

 - Vi er ikke gode nok til at skabe vækst og arbejdspladser. Der er for mange på offentlig forsørgelse frem for i arbejde. Og de offentlige finanser er historisk stramme, siger statsministeren.

Regeringen præsenterer sin økonomiske 2025-plan efter sommerferien og topmødet, der har haft cirka 70 gæster, har tjent til at give statsministeren input til planen – og til at finde på måder at finansiere skattelettelser.

Langballe: Skal slå fast, at der er problemer

Ifølge Anders Langballe, politisk redaktør på TV 2, så er topmødet en anledning til netop at slå fast, at der er problemer.

- Derfor gør han det klart, at der et problem, hvis Danmark skal overdrages til næste generation og hvis de også skal have velstand og velfærd, så skal der store politiske aftaler til. Derfor samler han den her kreds af folk, for at få dem taget i ed på, at der sammen skal bæres noget igennem, siger Anders Langballe.

Statsministerens konklusion i afslutningstalen er, at den skandinaviske velfærdsmodel er den rigtige, men han adresserer alligevel udfordringerne.

Ifølge Anders Langballe er der nemlig et politisk sigte med konklusionen.

- Han skal til efteråret lave masser af politiske aftaler og aftale en langsigtet økonomisk plan med 2025-planen. Det er statsministeren tænkning, at hvis man skal løse et problem til efteråret, så skal der også være et problem at løse, siger Anders Langballe.

Statsministeren ønsker at få flere penge til den offentlige økonomi. Det gjorde han også klart i talen.

- Vi skal have sundhed i verdensklasse, en tryg omsorg for ældre og gode uddannelser. Skal vi levere det, så skal vi handle. Tanken er at investere det større råderum i øget kernevelfærd og den helt nære velfærd, der består i lavere skat, lød det fra Løkke.

Vil gerne lette skatten

Mens støttepartiet Liberal Alliance kæmper hårdt for lettelser i topskatten, så lod statsministeren forstå, at hans prioritet ligger i den anden ende af lønskalaen.

- Vi vil gennemføre en skattereform, som især skal lempe skatten for de laveste arbejdsindkomster, lød det fra Løkke, som dermed måske er på vej mod et forslag om at øge beskæftigelsesfradraget.

 Ifølge regeringsgrundlaget har regeringen dog som "ambition" at lette topskatten. Dermed er der lagt op til et svært skatteslagsmål i efteråret.

Digitalisering skaber muligheder

Løkke brugte sin afsluttende tale til at slå ned på flere af de emner, som var oppe på mødet. Blandt de opløftende ting var ifølge Løkke de muligheder, der følger med digitaliseringen.

Ifølge oplægsholder Esben Hallundbæk Østergaard fra Universal Robots kan digitaliseringen betyde, at produktionsjob i stort omfang begynder at flytte tilbage til Danmark.

For vi har teknologi og et vidensniveau, som gør, at vi måske kan udnytte maskiner til produktion bedre end andre lande.

- Det er et vigtigt tema, siger Løkke.

Internationale investeringer er vigtige

I forhold til skabelsen af nye virksomheder er det dog nødvendigt, at Danmark begynder at tiltrække flere internationale investeringer og skaber bedre mulighed for at iværksættere, fastslår Løkke.

Samtidig vil der i 2025-planen være et fokus på at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både ufaglærte og personer med lange uddannelser.

Statsministeren lægger i den forbindelse op til, at flere skal vælge uddannelser, som "understøtter det erhvervslivet efterspørger".

- Noget af det kan løses i trepartsdrøftelserne. Andet handler om, at vi i det politiske system tager ansvar for at dimensionere uddannelsessystemet, så det modsvarer erhvervslivets behov, siger Løkke.

Selv om nogle økonomer på mødet advarede mod at overfortolke problemer med produktiviteten, så fastholder statsministeren, at danskerne skal yde mere på arbejdsmarkedet.

- Grundlæggende er der to ting, der tæller. Hvor meget, vi arbejder, og hvor meget vi får fra hånden, når vi arbejder. Begge parametre skal vi tage alvorligt, hvis vi vil aflevere et rigere Danmark til den næste generation, siger Løkke.