Politik

DA om førtidspension: Politikerne har fejlet - meget få kommer i job

DA dumper den stort opslåede reform af førtidspensionen fra 2013. 49 personer er i arbejde efter et af de forløb, der var reformens nyopfindelse.

Reformen af førtidspensionen, der trådte i kraft den 1. januar 2013, skulle ved hjælp af skræddersyede ressourceforløb fastholde flere på arbejdsmarkedet. Indtil videre er det for 49 personer lykkedes at få et arbejde - og det er langt fra godt nok, lyder det fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

ressourceforløb førtidspension

Formålet med et ressourceforløb er at udvikle arbejdsevnen, så personen kan blive på arbejsmarkedet i stedet for at få førtidspension. Et forløb kan indeholde:

 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Rådgivning og støtte fra psykolog,terapeut eller coach
 • Kurser i at håndtere f.eks. stress og angst
 • Aktivitetstilbud på væresteder 
 • Støtte- og kontaktperson
 • Hjælp til boligproblemer
 • Socialpædagogisk bistand
 • Behandling for misbrug
 • Mentorstøtte
 • Fritidsaktiviteter eller frivillige aktiviteter
 • Motion

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

- Intentionen var at flytte nogle fra førtidspension til ressourceforløb, som var et midlertidigt forløb, og som skulle udvikle arbejdsevnen gradvist, så de på sigt kunne komme i job. Det er ikke lykkedes, og det er bare ikke godt nok, siger Maria Bille Høeg, der er chefkonsulent i DA, til TV 2.

Tal, som DA har trukket fra Beskæftigelsesministeriets eget system, viser, at ud af i alt 1.831 personer med et afsluttet ressourceforløb i perioden 1. januar 2013 til 30. september har i alt 49 personer fået et regulært arbejde, mens i alt 936 personer – svarende til 51,1 procent – på trods af ressourceforløb har fået tilkendt førtidspension.

- Ressourceforløbene virker ikke

Ifølge DA er det derfor nu på tide med et serviceeftersyn af ressourceforløbene, der var et af de nye tiltag med reformen af førtidspensionen.

- Ressourceforløbene virker ikke, så vi bliver nødt til at se på kvaliteten – det tyder jo stærkt på, at man ikke får den indsats, der er nødvendig for at være i stand til at komme ud på arbejdsmarkedet. Samtidig kommer alt, alt for få i praktikforløb i virksomhederne, siger Maria Bille Høeg.

Hun påpeger, at der er lavet flere undersøgelser af, hvad der virker i forhold til at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet, og indsatsen skal være meget mere virksomhedsrettet end den er i dag, lyder det.

Forløbene er alt for lange

Udover at virksomhederne ifølge DA skal spille en rolle i udformningen af forløbene, skal eksempelvis et praktikforløb i en virksomhed ske sideløbende og ikke separat fra et andet forløb med psykologbehandling eller anden social indsats, som personen kan have brug for.

Det er nemlig ikke tilfældet i dag, hvor ressourceforløbene ikke bliver kombineret, men tages et ad gangen, hvorefter det bliver afprøvet, om forløbet har udviklet personens arbejdsevne i for eksempel et praktikforløb.

- Der er et kæmpe potentiale, hvis man skruer indholdet i ressourceforløb bedre sammen. At have et arbejde er, sammen med andre tiltag, jo en del af behandlingen – det at have noget at skulle stå op til, siger Maria Bille Høeg.

Samtidig kritiserer DA, at et ressourceforløb kan vare mellem et og fem år.

- Det er alt for lang tid. Det ville være fint at bryde forløbene op i mindre forløb af kortere varighed, så vi kan evaluere personens arbejdsevne på det pågældende tidspunkt. Det er spild af ressourcer at parkere personer i forløb i fem år, når det ikke bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

100 på kontanthjælp og 193 på ledighedsydelse

Ifølge opgørelsen fra DA er 21 personer efter et afsluttet ressourceforløb på dagpenge tre måneder efter forløbet, 100 personer er på kontanthjælp, 193 personer er på ledighedsydelse, 34 personer er på sygedagpenge og i jobafklaring, mens 234 personer har et fleksjob, der med reformen blev gjort midlertidige.

Nordjyske.dk har gennem en længere periode skrevet flere artikler om resultaterne af reformen af førtidspensionen, herunder at 35 personer er døde, mens de i perioden 1. januar 2013 til oktober 2015 var i et ressourceforløb.

Blandt andet derfor har Torsten Gejl fra Alternativet kaldt beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) i samråd om ressourceforløb, herunder hvilken effekt reformen indtil videre har haft. Samrådet finder sted torsdag klokken 14.30.

S stod i spidsen for reformen i 2012

Det var formanden for Socialdemokraterne, Mette Frederiksen, der som beskæftigelsesminister i den daværende S-R-SF-regering stod i spidsen for reformen af førtidspensionen og fleksjobordningen, der i juni 2012 blev indgået med Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

Reformen trådte i kraft den 1. januar 2013 og hovedformålet med reformen var med Mette Frederiksens ord ”at investere massivt i ressourceforløb, der skal hjælpe og støtte sårbare mennesker.”

Samtidig var et af hovedformålene, ifølge den daværende minister, at sætte en stopper for at helt unge mennesker blev parkeret på førtidspension resten af deres liv.

Ifølge jobindsats.dk var 15.703 personer til og med marts 2016 i uafsluttede ressourceforløb - i perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2016 var der blevet afsluttet i alt 5.885 ressourceforløb. En person kan godt have afsluttet mere end et ressourceforløb.