Politik

Regeringen vil hæve bundskatten

Når PSO-afgiften sløjfes, skal pengene findes ved at hæve bundskatten og sænke det personlige fradrag.

På dagen, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen har inviteret en række erhvervsledere til Marienborg for at få inspiration til arbejdet med regeringens 2025-plan, hvor regeringen gerne vil lave skattelettelser, har regeringen nu fremlagt et bud på det modsatte - en skattestigning.  

PSO-afgiften

  • PSO-afgiften (Public Service Obligations-afgiften) blev indført 1998 som en ekstra afgift på elregningen i forbindelse med en aftale om liberalisering af energimarkederne.
  • Indtægterne fra afgiften bliver givet som et statsligt tilskud til danske producenter af vedvarende energi.
  • De vedvarende energiproducenter såsom sol- og vindenergi modtager derfor et statsligt tilskud, der finansieres igennem PSO-afgiften.
  • PSO'ens størrelse afhænger af prisen på el. Når elprisen falder 2 øre, stiger afgiften 1 øre. Når elprisen stiger 2 øre, falder PSO'en 1 øre.

Regeringen er klar med en plan for, hvordan den vil finansiere det milliardhul i statskassen, som afskaffelsen af den omdiskuterede PSO-afgift vil skabe. Det skal ske ved at hæve bundskatten med 1,1 milliarder kroner årligt fra 2017 til 2021 samt ved at beskære personfradraget. Det viser et regeringsnotat, som TV 2 er kommet i besiddelse af.

Planen blev præsenteret på et møde med alle partiernes finansordførere onsdag formiddag. Det bekræfter flere finansordførere over for TV 2. 

Det fremgår af notatet, at bundskatten næste år vil stige med 0,05 procent, mens personfradraget barberes ned med 300 kroner. Når finansieringen er fuldt indfaset i 2021, vil bundskatteprocenten være hævet med 0,31 procent, mens personfradraget vil være 1.100 kroner lavere, end det er i dag.

Hjort: Elregningen bliver mindre

Fordelen ved at bruge personskatterne som finansieringskilde er, at det virker mindre forvridende end en afgift.

Samlet vil finansieringen give en gevinst for samfundet på to milliarder kroner. Virksomhederne vil desuden få forbedret deres konkurrencevilkår, ligesom skattebyrden for borgerne vil blive lavere.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) forklarer over for TV 2, at forbrugerne ikke bliver ramt på pengepungen ved forslaget. 

- I dag betaler man x antal kroner via elregningen. Det afskaffer vi, så det sparer man. Vi vil lave en mindre regning. Det er en af mulighederne, at man betaler over skatten. Det kan gøres på sådan en måde, at det er fordelingspolitisk neutralt, og det vil også være en fordel for forbrugerne. Det er ikke kun at hæve skatten, for det er hip som hap for forbrugeren, om de betaler på den ene eller anden måde.

Er det ikke et uheldigt signal at sende?

- Jo, men vi sidder med en bunden opgave. Vi har et system, der er løbet ud over alle grænser. Da man lavede energiforliget gik man ud fra at indtægterne fra PSO-afgiften ville være 3,4 milliarder kroner. Så viser det sig, at regningen er otte milliarder kroner. Sammenholdt med, at vi skal finde en løsning inden 1. januar, så må vi afsøge mulighederne, siger Claus Hjort Frederiksen.

Intet brud med skattestoppet

Selv om regeringen har et skattestop, vil forhøjelsen af bundskatten ikke være et brud med det. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at tvingende grunde - herunder finansieringen af PSO-afgiften - kan gøre det nødvendigt at hæve skatten.

Men, står der: 

- Merprovenuet skal krone for krone anvendes til at nedsætte en anden skat eller afgift. Det indebærer, at der som udgangspunkt ikke kan gennemføres skatteomlægninger, hedder det i grundlaget for regeringens arbejde.

Før Lars Løkke Rasmussen blev statsminister havde piben dog en lidt anden lyd. I et interview med Dansk Industris magasin DI Business sagde han tilbage i februar 2015

- Når jeg siger stop for skatter og afgifter, så mener jeg et fuldstændigt stop.

Langballe: Der er en aftale på plads

TV 2s politiske redaktør Anders Langballe vurderer, at regeringen ikke er langt fra en aftale om at hæve bundskatten.

- Man skal huske, at det her også er en fjernelse af nogle afgifter. Vi betaler alle sammen PSO-afgift via elregningen, og det vil være regeringens argument. Mit bud er, at der er en forståelse på Christiansborg blandt de store partier af, at den er konkurrenceforvridende - den er i øvrigt også i strid med EU-regler. Derfor tror jeg, at regeringen har et flertal på plads. En sådan akse kan være Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og regeringen, siger han til TV 2.