Politik

Klimaet lider: Her smelter flere hundrede gigatons is hvert eneste år

Isen smelter og gletsjerne kælver i Grønland. Imens arbejder EU på at få gennemført den store klimaaftale

Lige nu arbejder EU på at få gennemført den store klimaaftale fra Paris i december.

Her vedtog 196 nationer at arbejde for, at den gennemsnitlige globale temperaturstigning holdes under halvanden grad i forhold til før verden blev industrialiseret.

Men i Grønland er den stigning allerede overskredet. Her kan man både se isen smelte og gletsjerne kælve. Og det er lige præcis det, Donald Tusk og statsminister Lars Løkke Rasmussen har været vidne til på deres tur til Grønland.

Flytter sig 40 meter hver dag

Donald Tusk er som EU-præsident en nøglespiller i det globale klimaspil.  Og formålet med rejsen har da også været at ’se på konsekvenserne af klimaforandringerne, som er åbenlyse i de arktiske egne.’

Én af de største gletjsere på den nordlige halvkugle ligger ved Ililusat, som Løkke og Tusk altså også besøgte. Hver eneste dag flytter iskappen sig 40 meter. 

Gletsjerne har sådan set altid skubbet is ud i vandet, men nu går det hurtigere.

I Arktis - og dermed Grønland - er temperaturen steget 3-4 grader siden 1880'erne. Nogle steder faktisk helt op til 5-6 grader.

Til sammenligning er temperaturen på kloden også steget generelt, men langt mindre. I alt er det +0,9 grader siden 1880'erne.

Flere hundrede gigatons om året

Det er først de senere år, det er blevet et problem. Indtil 1980'erne var indlandsisen som sådan i balance. Det vil sige, at der smeltede lige så meget, som der kom til hvert år.

Men nu forsvinder der 300-400 gigatons om året. Et gigaton svarer ifølge en klimaforsker til en kubikkilometer. Altså en terning, der er en kilometer på hvert led - og så bare lige 300-400 af dem om året.

Du kan se hele indslaget om Grønland fra 22 Nyhederne med Poul Erik Skammelsen her: