Politik

Sundhedsminister: Alt for mange ældre ryger på hospitalet igen

Kommuner skal blive bedre til at forhindre genindlæggelser af ældre borgere, mener sundhedsministeren, som poster penge i løft af den kommunale pleje.

Når ældre borgere herhjemme har været en tur på hospitalet, så ender alt for mange retur i sygehussengen - også i situationer hvor en genindlæggelse kunne være undgået. 

Det mener sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V), som er klar til at give landets kommuner en saltvandsindsprøjtning, så de bliver bedre rustet til at undgå unødvendige indlæggelser af ældre medborgere.

- Det er uværdigt over for de ældre patienter og et udtryk for en hamrende dårlig kvalitet, at vi har så mange ældre patienter, der suser ind og ud af sygehusene med ting, som kunne have været forbygget med den rigtige pleje og behandling ude i borgerens eget hjem, siger Sophie Løhde, som vil have styrket kvaliteten i den borgernære del af sundhedsvæsenet.

Store regionale forskelle

Ifølge tal fra ministeriet er det de seneste år ikke lykkedes at nedbringe antallet af akutte genindlæggelser, hvilket omfatter indlæggelser tidligst fire timer og senest 30 dage efter udskrivning. I årene fra 2009 til 2015 er cirka syv procent af ældre således blevet akut genindlagt efter et sygehusbesøg.

Der er dog store forskelle på, hvor gode regionerne og kommunerne landet over er til at forhindre, at en ældre borger ryger retur på hospitalet.

Sidste år havde Region Sjælland 9,1 procent genindlæggelser, mens Region Nordjylland havde 5,5 procent. På kommunalt plan oplevede Kolding, Frederikshavn, Haderslev, Aabenraa og Gentofte Kommuner 2,5 procent genindlæggelser i 2015 - og var altså de kommuner med færrest akutte genindlæggelser, mens Hillerød, Frederikssund, Halsnæs, Randers og Slagelse Kommuner lå i toppen med cirka ti procent genindlæggelser.

Succes med samarbejde i Aarhus

I Aarhus har tiltag fra akutteam medført, at genindlæggelser af ældre medicinske patienter i kommunen er blevet reduceret med 48 procent på bare to år. Et af de steder, som tager hånd om de ældre, er på rehabiliteringscentret Vikærgården. Lederen på centret og chef for akuttilbud og rehabilitering i kommunen, Anja Thoft Bach, er ikke i tvivl om, hvad der blandt andet har haft positiv indvirken på tallet. 

- Det har krævet et tæt samarbejde mellem sygehuse og de praktiserende læger med fokus på det gode borgerforløb. Når en ældre borger har været indlagt, så er der stor risiko for, at borgeren bliver indlagt igen. Så det kræver en tidlig indsats og opfølgning lige efter en udskrivning, siger Anja Thoft Bach, som også understreger vigtigheden af, at behandlingsforløb er tilpasset den enkelte borger. 

Også i Ældresagen påpeger administrerende direktør Bjarne Hastrup vigtigheden af, at sygehus, praktiserende læger og kommuner arbejder tæt sammen. 

- Hvis man har et tæt samarbejde, så ved man, præcis hvornår man skal udskrive patienten, og hvilken hjemmepleje der er planlagt på forhånd. Der skal prioriteres udadgående teams, som vi eksempelvis har i Aarhus. Hvis man har de teams med læger og sygeplejersker, som går ud til stærkt svækkede patienter, så undgår man halvdelen af genindlæggelserne, siger Bjarne Hastrup. 

Forhandlinger starter tirsdag

Folketingets blå partier går tirsdag i gang med forhandlingerne om at fordele 805 millioner kroner til ældre medicinske patienter mellem regionerne og kommunerne.

Sophie Løhde understreger, at der er behov for at sikre kommuner 'en vis del' af millionerne.

- Vi skal have nedbragt antallet af genindlæggelser, og det kan vi gøre ved at sikre bedre samarbejde mellem kommunerne, de almene praktiserende læger og sygehusene. Alle kommuner skal med, fastslår Sophie Løhde.

Der er i alt sat 1,2 milliarder kroner af på finansloven i årene 2016-2019 til den nationale handlingsplan, der skal forbedre forholdene for ældre medicinske patienter. Af de 1,2 milliarder kroner er 415 millioner allerede udmøntet i en akutpakke, der skal reducere overbelægningen på medicinske sygehusafdelinger.