Politik

Børn skal ikke radikaliseres i skolen

Det er socialdemokratisk hjerteblod, at børn – uanset baggrund – i alle Danmarks skoler undervises i overensstemmelse med demokratiske værdier.

Derfor er vi glade for, at det er lykkedes os at få de andre partier med til at styrke indsatsen mod radikalisering af børn og unge i skolen.

Efter regeringen i lang tid har tøvet med at styrke indsatsen mod radikalisering, har vi nu indgået en aftale, der udspringer af de forslag, Socialdemokratiet bragte til forhandlingsbordet.

Der kommer nu flere uanmeldte tilsynsbesøg, og der indsættes automatisk en ekstern statslig observatør, når en skole kommer under skærpet tilsyn. Dertil afsættes der flere medarbejdere og ressourcer til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det skal - udover et skærpet tilsyn - sikre, at der er personale med nye kompetencer med på tilsyn. Det kunne f.eks. være personale, der kan tale og læse arabisk.

Friskoleloven siger, at skolerne skal forberede eleverne til et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Det er aftalen afgørende for at sikre. Vi vil under ingen omstændigheder acceptere friskoler, som undergraver grundlæggende, demokratiske frihedsrettigheder.

Det er værd at bemærke, at tilsynet målrettes de skoler, der ikke lever op til spillereglerne. Det store flertal af skoler, der opererer inden for demokratiets rammer, kommer ikke til at mærke nogen nævneværdig forskel.

Vi socialdemokrater så gerne, at regeringen var hurtigere til at lovgive mod radikalisering og formørkede imamer. Vi så også gerne, at statsministeren satte sig for bordenden af forhandlingerne.

Selvom vi med denne aftale har opnået en sejr for børn i Danmark, der ellers risikerede at blive fanget i radikaliserede miljøer, er vi nemlig langt fra i mål. På Socialdemokratiets liste over forslag er blandt andet krav til exit-programmer, blokering af terrorsider på internettet, og at vi skal have sat en effektiv stopper for, at hadprædikanter kan komme til Danmark.

Vores håb er, at regeringen sammen med os vil gøre endnu mere i kampen mod radikalisering og ekstreme miljøer i Danmark.