Politik

Regeringen vil afskaffe grøn afgift

Grøn omstilling skal fremover finansieres på en ny måde - og ikke via PSO-afgifter, melder skatteministeren og klimaministeren.

Danmark skal også fremover være i front, når det handler om grøn omstilling. Men vi er nødt til at finde en helt ny måde at betale regningen på.

Sådan lyder meldingen fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) og klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

I et dobbeltinterview med Berlingske lægger de to ministre nu op til helt at afskaffe den såkaldte PSO-afgift, som i dag er en hjørnesten i finansieringen af den grønne omstilling af dansk energiforsyning.

Flere problemer med afgiften

PSO-afgiften betales af borgere og virksomheder over elregningen, og indtægterne fra afgiften bruges til at støtte blandt andet vedvarende energi såsom vindmøller. Frem mod 2020 ventes afgiften at indbringe mellem syv og otte milliarder kroner om året.

Tirsdag offentliggør regeringen dog en længe ventet analyse, som er blevet udarbejdet af flere centrale ministerier. Ifølge de to ministre peger analysen på en række problemer med PSO-afgiften, som får dem til at foreslå den helt afskaffet.

- PSO-afgiften er dyr og ineffektiv. Vi har længe ment, at de stigende udgifter er uholdbare, og nu står det lysende klart, at vi er nødt til at finde et alternativ. Derfor er regeringen klar til at tage et opgør med PSO-afgiften, siger skatteminister Karsten Lauritzen til Berlingske.

Afgift strider mod EU-regler

PSO-afgiften blev oprindeligt indført i 1998 og har eksisteret i sin nuværende form siden 2005.

EU-Kommissionen har dog erklæret afgiften i strid med EU-reglerne, fordi udenlandske producenter af strøm ikke har adgang til den støtte til vedvarende energi, som indtægterne fra afgiften er øremærket til.

Derfor har det længe været en bundet opgave for regeringen, at den ved årsskiftet skal have et nyt system på plads.

Hvor meget af din elregning går egentlig til strøm?

Ren elprisGebyrer og afgifter
Træk i håndtaget for at give dit bud.Dit bud: 0 procent går til gebyrer og afgifter.
Se om du ramte rigtigt
Dit bud: procent
Det rigtige svar: procent går til gebyrer og afgifter.
Ren strøm
Elafgifter og moms
Transport
Abonnementer
Elprisen kan opdeles i fire hovedelementer: 1. Prisen på kommerciel strøm (ren strøm). 2. Abonnementer til leverandøren og netselskabet. 3. Betaling for transport af el samt betaling af tarif, der går til det overliggende elnet. 4. Afgifter og moms. Momsen udgør 20 procent, elafgifterne 38 procent og PSO-afgiften er på 11 procent.
Se fordelingen (5)