Politik

EU: Dansk landbrugspakke kan være i strid med EU-love

EU-Kommissionen kritiserer i en skrivelse den danske landbrugspakke, som blandt andet giver landmænd lov til at gøde mere.

Regeringens mange kritikere har fået ret: EU-Kommissionen er langtfra tilfreds med landbrugspakken, der har givet landmændene lov til at hælde mere kvælstofgødning på markerne i dette forår, skriver Dagbladet Information.

I en såkaldt pilot-skrivelse til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), som avisen er kommet i besiddelse af, beskriver Kommissionen, hvad den betragter som et antal mulige brud på hele tre EU-direktiver: Vandrammedirektivet, nitratdirektivet og habitatdirektivet.

Kommissionen fastslår, at landbrugspakken i en periode kan føre til forværring af tilstanden i vandmiljøet og grundvandet, fordi man har tilladt øget gødskning og ophævet randzonerne, samtidig med at de kompenserende tiltag enten er frivillige, endnu ikke på plads eller måske først virkningsfulde om flere år.

Strider mod EU-krav

Dette er i direkte modstrid med direktivernes krav om, at indsatsen mod kvælstofforureningen vedvarende skal skærpes og på intet tidspunkt må lede til øget belastning af vandmiljøet. Specielt om grundvandet påpeger Kommissionen, at Danmark end ikke har færdiggjort en obligatorisk, forudgående kortlægning af pakkens betydning.

- Det er derfor ubestrideligt, at der ikke er taget højde for konsekvenserne for grundvandet, eftersom disse konsekvenser foreløbig er ukendte, hedder det i skrivelsen.

Til gengæld er det ifølge Kommissionen »meget sandsynligt«, at landbrugspakkens kvælstofudledninger vil føre til øget belastning af nogle af de særligt udpegede, sårbare Natura 2000-områder, som i forvejen er i ugunstig eller dårlig tilstand.

- EU-Kommissionens henvendelse til den danske regering indeholder en meget klar redegørelse for, at der er flere klart direktivstridige forhold, som Danmark nu skal redegøre for, siger professor i miljøret Ellen Margrethe Basse fra Aarhus Universitet, til Information.

Kommissionen kræver svar

Under forhandlingerne om landbrugspakken blev der fra flere sider advaret ihærdigt om, at den kunne vise sig at være i strid med EU-retten. Blandt kritikerne var Danmarks Naturfredningsforening (DN).

- Den bekymring, som DN har udtrykt i sin klage til Kommissionen over landbrugspakken, deles af Kommissionen på alle punkter, siger præsident Ella Maria Bisschop-Larsen til Information.

EU-Kommissionen beder i sin skrivelse regeringen forklare, hvilke ekstra tiltag den vil indføre og hvor hurtigt for at sikre, at EU-reglerne respekteres.

Hvis ikke regeringen strammer betydeligt op på pakken eller formår at forklare sig, kan en såkaldt åbningsskrivelse fra Bruxelles være næste skridt som advarsel om en mulig traktatkrænkelsessag ved EU-Domstolen.