Politik

Aftale på plads: Her er politikernes nye løn- og pensionsregler

Politikernes pensionsregler har længe været kritiseret. Nu er et flertal nået til enighed om at lave dem om.

Et flertal blandt partierne på Christiansborg er mandag nået til enighed om at ændre i politikernes meget omdiskuterede pensionsvilkår.

Indtil nu har folketingspolitikere kunnet gå på pension allerede fra efterlønsalderen fremfor at vente til folkepensionsalderen. Og er man valgt ind før 2007, kan man allerede gå på pension som 60-årig. Men de regler bliver ændret fremadrettet, således at pensionsalderen for dem, der vælges ind ved næste valg, vil følge den almindelige pensionalder, som løbende bliver hævet i takt med at danskerne i gennemsnit lever længere. Derimod bliver der ikke ændret i størrelsen af politikerpensionen.

Aftalen indebærer også en række andre ændringer af de folkevalgte politikeres lønvilkår. Blandt andet er det besluttet, at lønnen for borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og minstre fremover vil blive reguleret i takt med lønudviklingen i den offentlige sektor generelt.

Flertallet er samtidig enige om at sætte en stopper for den såkaldte "Carl Holst-finte", så man ikke længere kan modtage borgmester- eller regionsrådsformands-eftervederlag, hvis man samtidig får løn som folketingsmedlem eller minister. Den nu tidligere forsvarsminister Carl Holst (V) blev sidste år voldsomt kritiseret for at modtage eftervederlag fra sin tid som regionsrådsformand i Region Syddanmark oveni sin ministerløn. Indledningsvist afviste Holst kritikken og understregede, at han blot fulgte reglerne, men efter længere tids pres valgte Holst at bede om at få stoppet udbetalingen af sit eftervederlag fremadrettet.

Partierne bag den nye aftale er Venstre, Socialdemokraterne, Radikale, Konservative og Liberal Alliance.

Det tjener politikerne på Christiansborg i dag

  • Folketingspolitikere får 638.351 kroner om året i vederlag - plus 61.167 i et skattefrit omkostningstillæg.
  • Dertil kommer pension, der varierer meget, alt efter hvor længe folketingsmedlemmet har siddet i Folketinget.
  • Folketingsmedlemmer er berettiget til pension, når de i én eller flere perioder har været medlem af Folketinget i mindst 1 år.
  • Pensionsindbetalingerne svinger mellem et årligt beløb på 86.598 kroner og op til 318.472 kroner om året.
  • Har man siddet i mere end 20 år, får man den højeste sats.

Kilde: ft.dk og Ritzau

Følger ikke anbefalinger

Politikernes løn- og pensionsvilkår har længere været til debat, og tidligere på året fremlagde den såkaldte Vederlagskommission sine anbefalinger til politikeres fremtidige løn. Kommissionen forslog blandt andet markante lønstigninger til medlemmer af Folketinget, men til gengæld en lavere pension. Men den anbefaling har et flertal af partier altså valgt ikke at følge. 

Til gengæld kan borgmestre og regionsrådsformænd nu se frem til et lønhop på 31,4 procent, "svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked", som det fremgår af aftaleteksten, som TV 2 er i besiddelse af.