BLOG: Der er brug for en afklaring.

Hvad gør man, når man mangler flere politibetjente, og den eksisterende politiskole er fyldt op? Man bygger selvfølgelig en politiskole mere.

Vi er enige med partierne bag politiforliget om, at der skal bygges en ny skole i Vestdanmark. Rigtig mange kommuner har budt ind og vil – forståeligt nok – gerne have en politiskole til byen.

Men vi skal se at komme i gang. Skolen er helt konkret det, der skal til, for at vi kan få opfyldt vores ønske om flere politibetjente i fremtiden. For hvis Danmark skal være et sikkert, trygt land, så er der brug for at gøre politiet stærkere – og tilføre politiet flere betjente.

Nu ser det ud til, at vi allerede kan træffe beslutningen om en ny skole før sommerferien. Det glæder mig.

Tidligere besparelser er uansvarlige

I Dansk Folkeparti har vi nemlig et ønske om, at vi allerede fra starten af 2017 kan begynde at bruge den nye skole til uddannelse af fremtidens politibetjente. Hvis man er i tvivl, så kan man læse historierne om de mange sager, der i nedprioriteres, da der ikke er betjente nok til at tage sig af dem. Det er en uheldig udvikling.

I den tidligere regerings tid mistede vi flere hundrede politibetjente, der blev sparet væk. Den uansvarlighed mærkes rundt omkring i landet netop nu, hvor f.eks. landbetjentstillinger nedlægges og opgaver nedprioriteres. Det er på tide, at vi nu går den anden vej!   

Derfor glæder vi os i Dansk Folkeparti til at placere den nye politiskole, da den er et vigtigt skridt på vejen til at få styrket politiet.