Politik

- Det var enten det her, eller at sætte prisen på et brev op til 50 kroner

Post Danmark taber penge hver dag, og derfor var forringelser nødvendige, lyder det fra politikerne.

Det er ærgerligt, men nødvendigt.

Sådan lyder det samstemmende fra de politiske partier, der tirsdag morgen nåede til enighed om en ny postaftale, der på en række områder slækker på kravene til den service, som Post Danmark skal levere til danskerne.

- Det er en nødvendig aftale, siger Rasmus Jarlov fra Konservative og fortsætter:

- Det er selvfølgelig ikke rart, at vi skal skrue ned på servicen, men det er nødvendigt, når brevmængden er faldet så voldsomt. Så kan man ikke få en virksomhed til at løbe rundt, hvor man skal levere breve hver dag. Derfor har vi lavet den her justering. Det var enten det, eller at sætte prisen per brev op til 50 kroner. Og det vil vi selvfølgelig heller ikke.

Aftalen betyder blandt andet, at der fremover kun vil blive omdelt post fem dage om ugen. Og at alle breve kan være op til fem dage undervejs.

Tiltagene skal være med til at nedbringe Post Danmarks udgifter og gøre forretningen sundere, end den er i dag. Men tiltagene vil efter alt at dømme også komme til at betyde, at der bliver brug for færre medarbejdere i Post Danmark, og at selskabet derfor den kommende tid vil komme til at fyre et antal ansatte.

Siden årtusindeskiftet er antallet af brevforsendelser faldet med 70 procent. Sidste år tog mængden endnu et dyk nedad med 16 procent.

- Vi bliver nødt til at forholde os til, at Post Danmark taber penge hver eneste dag. Og derfor har vi taget en række initiativer, som sikrer at Post Danmark også fremover vil være stærkt og uddele post i hele landet med den samme service, siger Socialdemokraternes postordfører Christian Rabjerg Madsen.

- Det er afgørende for os, at vi beholder befordringspligten og sikrer at Post Danmark uddeler i hele landet til den samme pris. Det er vigtigt for os, at vi får et Danmark i balance. Det har vi sikret her. Men det er klart, at når brevmængden falder så drastisk, som tilfældet er her, så bliver man nødt til at skrue på servicen.

Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SF, Radikale, Liberal Alliance og Konservative står bag aftalen, mens Alternativet og Enhedslisten står udenfor.

Her bliver postservicen forringet

 1. A-posten forsvinder: Op til fem dages levering

  A-posten forsvinder. Det betyder, at du fremover skal vente op til fem dage på at modtage et brev.

  Prisen på A-post, som skal leveres på førstkommende hverdag, blev sat op fra årsskiftet. Men nu forsvinder muligheden for at sende den hurtige type af post helt.

  Faldet i brevmængden har nemlig givet Post Danmark den udfordring, at når de omdeler, så omdeler de for det meste et enkelt brev eller en enkelt pakke på grund af A-posten.

  Derfor har det været i postvæsenets interesse, at få flere kunder til at vælge B-post, som tager op til fire dage at levere. På den måde kan Post Danmark samle flere breve og pakker før de kommer ud til borgeren.

 2. Færre dage med udbringning

  Partierne er også enige om, at Post Danmark kan nøjes med at bringe post ud fem dage om ugen i stedet for seks.

  Det betyder, at man i nogle områder ikke leverer om lørdagen, mens man i andre områder ikke levererer en anden dag. Det er helt op til Post Danmark at beslutte hvilke dage, der ikke skal leveres post.

 3. Gebyr for at videresende post

  Derudover kommer det til at koste penge, at få videresendt sin post.

  I dag er det gratis at få omadresseret sin post, hvis man for eksempel er i sommerhus.

  Fremover bliver det en tilvalgsordning, som vil koste modtageren penge.