Politik

'Trafiklys' skal løfte sundhedsvæsenet: Læger hilser velkommen

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde ventes at præsentere en række mål for kvaliteten i sundhedsvæsenet klokken 12 fredag.

En række varslede mål for kvaliteten i sundhedsvæsenet, som Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL i fællesskab er nået frem til, forventes præsenteret fredag middag i Sundheds- og Ældreministeriet med ministeren i spidsen.

Sophie Løhde ventes her at fremlægge målene, der i hovedtræk handler om, at der skal registreres og måles på færre ting.  

Til gengæld skal der måles skarpere på, hvad der giver værdi for patienterne. Herunder ventetider og belægning, behandlingsforskelle fra landsdel til landsdel og overlevelse efter alvorlig sygdom.

Bedømmes med ny ordning

Det hele skal måles ved hjælp af et konkret redskab, som minder om smiley-ordningen. Princippet er det samme – i dette tilfælde kaldes vurderingsredskabet dog trafiklysmarkering.     

”Farven i trafiklyset giver regioner og kommuner et billede af, hvordan deres indsatser har bidraget til udviklingen til sundhedsvæsenet. Hvert forår vil en statusrapport vise, om indikatorerne – og dermed det danske sundhedsvæsen – har udviklet sig i den ønskede retning”, lyder det i et skriv, som TV 2 har modtaget fra Danske Regioner forud for fredagens offentliggørelse.

De tre farver - hvor grøn anmærkning er det bedste og rød det dårligste - angiver ud over udviklingen det forgangne år også, hvordan de enkelte regioner og kommuners sundhedsvæsen er placeret i forhold til gennemsnittet. Og anmærkningerne skal efterfølgende danne udgangspunkt for dialog, udvikling og eventulle politiske justeringer.

Lægeforeningen med varm velkomst

I Lægeforeningen er man glade for de nye tiltag og nationale mål for kvaliteten i sundhedsvæsenet. Det er et ”velkomment farvel til meningsløs registrering og giver mulighed for lokalt at arbejde med kvalitet på en måde, som giver faglig mening”, lyder det.

Lægeforeningens formand tilføjer i en skriftlig meddelelse:

- Det har vi efterspurgt i mange år, og det er rigtigt godt, at der er fokus på den faglige kvalitet og på at mindske bureaukrati. Det er der i høj grad brug for, siger Andreas Rudkjøbing.

Trods den overvejende glæde over tiltaget udtrykker Lægeforeningen dog skepsis over for, at kvaliteten i kommuner og regioner skal vurderes efter ”en meget forenklet trafiklys-model”.