Politik

Indfør borgerdrevne forslag og styrk demokratiet

BLOG: Der er brug for at inddrage borgerne mere, mener Alternativet.

Politikerleden ligger på et historisk dårligt niveau, og tilliden til politikerne er efterhånden så lav, at det udgør en potentiel trussel mod demokratiet. I Alternativet er vi overbeviste om, at hvis tilliden skal genoprettes, skal initiativet komme fra Christiansborg. Derfor har vi sammen med Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Radikale, Socialistisk Folkeparti og Konservative stillet et beslutningsforslag, som skal tillade borgerdrevne forslag i Folketinget.

Helt konkret er vi syv partier gået sammen om at foreslå, at det skal være muligt for borgerne at fremsætte forslag direkte til Folketinget, hvis forslaget opnår støtte fra minimum 50.000 mennesker. Vores intention og håb er, at forslaget kan generere nogle nye og innovative forslag, at det kan skabe et stærkere og mere involverende demokrati, og at det samtidig kan medvirke til at reducere politikerleden.

Ny og involverende politisk kultur

Alternativet har vi aldrig har lagt skjul på, at vi ønsker en ny og mere involverende politisk kultur. Vi vil gerne have endnu mere borgerinddragelse, endnu mere dialog og endnu mere demokrati – og vi vil gerne bryde nogle af murene til Christiansborg ned og i stedet invitere flere mennesker med inden for i de politiske processer. Borgerdrevne forslag udgør i den forbindelse et skridt i den rigtige retning, fordi det udvider borgernes muligheder for at ytre sig, blive hørt og sætte en dagsorden markant.

Når vi i Alternativet taler så meget om at skabe en ny politisk kultur, handler det derfor ikke kun om, at vi skal tale pænt til og om hinanden. Det er selvfølgelig også vigtigt, men det handler om mere end det. Det handler nemlig helt grundlæggende om, at vi gerne vil et bedre demokrati – et demokrati, hvor medborgerskaber og borgerinddragelse er vigtige nøgleord, hvor vi arbejder ud fra ideen om, at flere ved mere, og hvor vi ikke er bange for at give borgerne bedre mulighed for at påvirke den politiske dagsorden. Her ser vi borgerdrevne forslag som et vigtigt indspark.

Som nogle måske ved er ideen om borgerdrevne forslag især inspireret af et lignende finsk initiativ. Erfaringerne fra ”de tusind søers land” er ganske gode, og ordningen har foreløbig resulteret i, at et borgerdrevent forslag om at ligestille homoseksuelles rettigheder er blevet vedtaget af parlamentet. I Alternativet er vi overbeviste om, at vi tilsvarende kan nyde godt af gode inputs fra borgerne i Danmark.

Supplement til det repræsentative demokrati

Op til 1. behandlingen af beslutningsforslaget i dag har nogle af mine kollegaer givet udtryk for, at de frygter, hvad borgerdrevne forslag får af betydning for det repræsentative demokrati. Min og Alternativets holdning er, at borgerdrevne forslag kommer til at styrke og supplere det repræsentative demokrati glimrende, fordi borgerne får bedre mulighed for at engagere sig og komme med input til politikerne.

Derfor mener jeg på ingen måde, at borgerdrevne forslag begrænser eller udfordrer det repræsentative demokrati. Tværtimod. Det supplerer det. Udvikler det. Forbedrer det. Og vigtigst af alt skaber det grobund for en helt ny, åben og inddragende politisk kultur, som kan fungere som et våben mod politikerlede.