Politik

Forringelser på vej: Post Danmark taber penge hver dag

Post Danmark er i økonomiske problemer, og det vil betyde forringelser for danskerne.

For hvert år der går, sender vi færre og færre breve, og Post Danmark har særdeles svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

Derfor forhandler et flertal af Folketingets partier i øjeblikket om på en række punkter at forringe den service, som postselskabet skal levere til danskerne.

Fredag formiddag var ordførere fra Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance samlet i Transport- og Bygningsministeriet for at forhandle, og en aftale er ifølge transportminister Hans Christian Schmidt (V) tæt på.

- Min forventning er, at vi mødes kl. 7:15 på tirsdag, og der slår vi sidste søm i. Vi er faktisk, som jeg kan høre det, enige om stort set hele aftalen, siger han, uden dog at ville uddybe hvad der er opnået enighed om.

Men postservicen bliver forringet?

- Det kan jeg kun bekræfte. Det er helt klart, at der er nogle ting, der kommer til at opleves som dårligere. Når brevmængden udvikler sig med så kraftigt et fald, og det har været en stor del af Post Danmarks økonomi, så må det være sådan, at der kommer forringelser, siger han til TV 2 og fortsætter: 

- Da jeg satte mig i stolen kunne jeg se, at der tre år i træk havde været et underskud på mellem 100 og 150 millioner kroner om året. Man behøver ikke have den helt store matematiske eksamen for at finde ud af at det ikke hænger sammen. Det kan ikke blive ved.

Post Danmark i problemer

Danskerne sender stadigt færre breve. Alene sidste år faldt brevmængden 16 procent, ifølge 2015-regnskabet fra PostNord, som ejer Post Danmark. Det betød, at Post Danmark fik et underskud på næsten 300 millioner sidste år.

En almindelig familie i Danmark sender i gennemsnit færre end fire A-breve om året.

På grund af de faldende brevmængder besluttede Post Danmark sidste år at hæve prisen på et A-brev fra 10 kroner til 19 kroner. Prisstigningen trådte i kraft 1. januar 2016.

Kan være slut med A-post

Ifølge TV 2s oplysninger er det blandt andet på tale helt at afskaffe det såkaldte A-brev. Det vil betyde, at det fremover ikke bliver muligt at få leveret et brev fra dag til dag. I stedet vil det, vi i dag kender som B-post blive standard, og alle breve vil således kunne være op til fem dage undervejs.  

Derudover er der lagt op til, at Post Danmark fremover kun skal uddele post fem dage om ugen - mod seks dage nu.

I dag er det gratis at få omadresseret sin post til eksempelvis sit sommerhus, men fremover er der lagt op til, at det skal koste penge, hvis man vil have posten leveret et andet sted end sit hjem.

Politikerne ventes derimod at afvise en række andre tiltag, der også ville kunne nedbringe Post Danmarks omkostninger. En mulighed kunne eksempelvis være at tillade, at Post Danmark kun uddeler post hver anden dag i tyndt befolkede områder. Men den slags forskelsbehandling mellem land og by bliver over en bred kam afvist af forhandlingspartierne.

- Det bliver ikke kun noget, man kun kommer til at opleve på landet. Det bliver også inde i byerne. Den aftale, vi arbejder på, har ingen sigte på at ramme nogen specielt. Det kommer til at påvirke alle danskere, siger Hans Christian Schmidt.

Alle tiltagene skal være med til at nedbringe Post Danmarks udgifter og gøre forretningen sundere, end den er i dag. Men tiltagene vil efter alt at dømme også komme til at betyde, at der bliver brug for færre medarbejdere i Post Danmark, og at selskabet derfor den kommende tid vil komme til at fyre et antal ansatte.