Politik

Sådan vil Pind lade Hjemmeværnet aflaste presset politi

Politiet er voldsomt presset, og nu vil justitsministeren lade Hjemmeværnet overtage nogle af politiets opgaver ved grænsen.

Justitsminister Søren Pind (V) vil lade Hjemmeværnet aflaste den danske politistyrke, der i øjeblikket er særdeles presset som følge af blandt andet opgaver i forbindelse med terrorberedskab samt den grænsekontrol, regeringen indførte tidligere på året.

I alt vil Søren Pind lade Hjemmeværnet afløse politiet ved grænsen med et antal svarende til 125 årsværk. Registrering og kontrol ved grænsen vil altså fremover også kunne udføres af Hjemmeværnet. Derudover vil der blive skruet yderligere ned for politiindsatsen ved grænsen, svarende til 40 årsværk, således at politiet samlet set bliver aflastet med 165 årsværk. 

Aflastningen skal ske for at politiet i stedet kan udnytte ressourcerne andre steder i landet.

S og DF bakker op

Justitsministeren har tirsdag orienteret partierne bag politiforliget om sit forslag og besøger tirsdag eftermiddag også politiskolen i Brøndby.

Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen bakker op om forslaget om assistance fra Hjemmeværnet: 

- Det er en god løsning på den korte bane. Det, vi selvfølgelig stadigvæk savner, er en langsigtet plan, som adresserer de udfordringer, der er i hele Danmark. Men det er et skridt på vejen til at aflaste politiet, siger hun efter mødet med ministeren.

Også Dansk Folkepartis Peter Skaarup bakker op, men understreger, at han gerne så egentlige soldater ved den dansk-tyske grænse. 

Opbakning fra Politiforbundet

Forleden slog Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, fast, at han ville bakke op, hvis regeringen forslog midlertidigt at lade Hjemmeværnet aflaste politiet ved grænsen.

- Hvis de har en sådan plan, så bakker vi op om den, sagde han.

Søren Pind har samtidig præsenteret en række andre tiltag, der skal afhjælpe den pressede politistyrke. Optaget på Politiskolen øges til i alt 600 elever. Og politiet skal fremover ikke betjene de såkaldte ATK-vogne.