Politik

Bred politisk aftale på plads: 200 mio. til bedre internet i yderområderne

Der er bedre internet på vej til danskere i yderområderne. Claus Fisker / Scanpix Danmark

Regeringen afsætter 200 mio. til en bredbåndspulje, der skal sikre bedre dækning og hurtigere internet for folk, der bor og arbejder i yderområderne.

Regeringen har i dag indgået en bred politisk aftale om den såkaldte bredbåndspulje.

Der afsættes i alt 200 millioner kroner til puljen, der skal sikre, at sammenhængende områder med boliger, virksomheder eller sommerhuse, der efterspørger bedre dækning, nu kan søge tilskud til at få løst problemet.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at få en bred aftale med partierne bag teleforliget og partierne bag Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark om de kriterier, der skal gælde for bredbåndspuljen. Den digitale infrastruktur er afgørende for, at danskerne kan bo og drive virksomhed over hele landet. Bredbåndspuljen er målrettet de områder, hvor markedet ikke kan klare det alene, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Aftalen betyder, at lokale sammenslutninger af borgere og kommuner kan søge om tilskud fra puljen. På den måde kan staten, kommuner, teleselskaber og forbrugere sammen finansiere udrulningen af bredbånd i deres område.

- Det er vigtigt for vækst og udvikling i hele Danmark, at vi nu kan give en håndsrækning til de områder, hvor dækningen er meget dårlig. Med de kriterier, der er enighed om, sikrer vi, at pengene bliver brugt til fremtidssikrede løsninger for dem, der i dag har dårlig dækning, siger Lars Chr. Lilleholt i en pressemeddelelse.

Ministeren forventer, at mellem 4000 og 25.000 boliger, virksomheder eller sommerhuse kan få hjælp fra puljen.

- Vi åbner for ansøgninger til sommer, så man kan godt gå i gang med at forberede sig allerede nu, lyder det fra ministeren.

Fakta:

 • Puljen er på i alt 200 mio. kr. I 2016 er der afsat 80 mio. kr., mens der i 2017-2019 er afsat 40 mio. kr. hvert år. 
 • Dårlig dækning betyder i udgangspunktet under 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
 • Der kan gives tilskud til infrastruktur, der vil kunne levere 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020.
 • Der vil blive udarbejdet en kortlægning af mulige områder, hvor der kan søges støtte.
 • Forslaget vil nu blive sendt i høring sammen med ansøgningskriterierne.
 • Det er Energistyrelsen, der administrerer puljen, og styrelsen vil gennemføre en bred høring senere på foråret.
 • Tilskud tildeles på baggrund af objektive kriterier.
 • Der vil være krav om en egenfinansiering på minimum 2000 kr. fra dem, som er med i det enkelte projekt.
 • Der vil være en årlig ansøgningsrunde, og den første forventes sat i gang til sommer.
 • Bredbåndspuljen er en del af regeringens aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark.
 • Det forventes, at puljen vil bidrage til dækning i intervallet på 4.000 til 25.000 boliger, virksomheder eller sommerhuse.