Politik

Partier rykker et skridt nærmere afklaring om Europol

Regeringen har grønt lys fra DF til at søge parallelaftaler på tre områder, men der er endnu ikke fuld enighed.

Da danskerne stemte nej ved folkeafstemningen om retsforbeholdet i december, stod det tidligt klart, at der var opbakning fra samtlige Folketingets partier til i stedet at gå efter en parallelaftale om politisamarbejdet Europol.

Men hvad den aftale mere præcist skal omfatte, er der nu - mere end fire måneder senere - stadig ikke fuld enighed om i Folketinget.

Dansk Folkeparti, der var blandt de partier, som anbefalede et nej, har ved et møde onsdag morgen hos udenrigsminister Kristian Jensen (V) givet grønt lys for i alt tre af de såkaldte retsakter: Europol, Eurojust og det såkaldte PNR-register over flypassagerer.

Den fælles europæiske efterforskningskendelse, som regeringen gerne vil have med, er partiet fortsat skeptisk overfor, siger EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF).

- Der er nogle spørgsmål af retssikkerhedsmæssig karakter, som er problematiske. Tilsyneladende vil andre lande kunne pålægge dansk politi at efterforske ting, der ikke er ulovlige i Danmark, siger han.

Socialdemokraternes EU-ordfører, Peter Hummelgaard Thomsen, mener, at der stadig er en del udeståender.

- Det er ret vigtigt for os i Socialdemokratiet at respektere, at danskerne stemte nej. Derfor er det vigtigt med en bred fælles forståelse, særligt med de partier, der anbefalede et nej, siger han.