Moskeerne bag sløret

Efter TV 2-dokumentar om imamer: Sådan vil politikerne løse problemerne

Efter TV 2s afsløringer i dokumentarserie fremlægger Aarhus-politikere nu politiske initiativer, der skal sikre Danmarks demokratiske værdier.

Efter TV 2s afsløringer i dokumentarserien ’Moskeerne Bag Sløret’ har Aarhus’ borgmester Jakob Bundsgaard (S) til eftermiddag inviteret byrådets partier til at fremlægge deres udspil til, hvordan man kan nedbryde det såkaldte parallelsamfund, der bliver skildret i dokumentaren.

Allerede et par dage efter dokumentaren fremlagde borgmesteren en 10 punkts-plan med en række politiske initiativer, der skal sikre respekten for de grundlæggende demokratiske værdier i Danmark og modvirke vold, overgreb og manglende frihed. 

Borgmesteren opfordrer blandt andet til at indføre en certificering af prædikanter, så det ikke er muligt for blandt andet imamer at prædike i strid med dansk lov.

Venstre møder op med fire konkrete forslag til ”at rive de mure ned som skaber parallelsamfund i Aarhus”, som det hedder i udkastet.

Partiet foreslår bl.a. større gennemsigtighed, skærpet tilsyn med foreninger og mere ligestilling for etniske kvinder.

- Vi skal have langt bedre mulighed for at undersøge, hvor pengeflowet kommer fra til millioninvesteringer i nye moskeer og ombygninger af de allerede eksisterende. Det er et problem, at vi ikke ved, hvor pengene og støtten til moskeerne kommer fra, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, til TV 2.

De Radikale har også formuleret deres ønsker til indsatsen overfor parallelsamfund. Partiet ønsker blandt andet en skærpet indsats overfor socialt bedrageri og en styrket rådgivningsindsats:

- Borgerne skal ikke henvende sig til uformelle parallelsystemer, hvor de kan risikere at deres retssikkerhed bliver krænket. Derfor er det vigtigt at vi styrker den professionelle rådgivning i udsatte bydele, siger den radikale rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus, Rabih Azad-Ahmad.

Opgør mod parallelsamfundet - de politiske initiativer (Socialdemokraterne)

 1. Imam-certificering

  Vi opfordrer Regeringen og Folketinget til at tage initiativ til oprette en decideret certificering og uddannelse af prædikanter i Danmark. Herved kan vi sikre os, at vi ikke har prædikanter – herunder imamer – der handler og prædiker i strid med danske love og værdier. 

 2. Exit-program

  Regeringen og Folketinget opfordres til at udvide exit-programmerne fra at være fokuseret på at få folk væk fra bander og ekstremistiske grupper, til også at tage vare på medborgere, der vil flygte fra tvangsægteskab, vold eller genopdragelse.

 3. Kvinders ubestridelige frihed og rettigheder

  Kvinders frihed og selvbestemmelse er ikke til diskussion i Danmark. Ingen skal tvinges til at blive i et voldeligt ægteskab. Ingen skal tvinges til sex. Og ingen skal hindres i at komme ud på arbejdsmarkedet.

 4. Børnene først

  Børn i Danmark skal vokse op med frihed, tolerance og lige muligheder – i tråd med FN’s børnekonvention. Ingen børn skal leve i frygt for vold og social kontrol. Når og hvis det finder sted, skal det have konsekvenser, og tvangsforanstaltninger skal bringes i spil.

Opgør mod parallelsamfundet - de politiske initiativer (Venstre)

 1. Større gennemsigtighed og skærpet tilsyn

  Foreninger, der er etableret i industriområder, skal kunne fremlægge medlemslister til kontrol. Kontrollen skal gennemføres af eksterne parter på de områder, hvor lovgivningen tilsiger dette. Det skal skabe gennemsigtighed i forhold til, om personer er medlem af reelle flere foreninger på samme adresse. Yderligere skal dette være et værktøj til at registrere, hvem og hvor mange, der reelt står bag byggeprojekter herunder også stormoskéer.

 2. Forebyggelse begynder i det små

  Skolerne i Aarhus Kommune skal bruge undervisningen til at formidle danske værdier og danske normer. Det skal italesættes, at religion er noget personligt, som ikke må ødelægge fællesskabet. Vi skal styrke vores lærer og pædagogers færdigheder og evner til at skabe relationer til familier med ikke-vestlige værdier. Der skal blandt andet være fokus på, at børnene får lov at deltage i sociale arrangementer såsom klasseudflugter og lejrskoler. MBU skal komme med et udspil, der kan styrke denne indsats.

 3. Mere kontakt og ligestilling for etniske kvinder

  Aarhus Kommune afholder en konference for borgere i kommunen, med det formål at få idéer og inputs til hvordan man nedbryder parallelsamfund og samtidig forbedre integrationen. Aarhus Kommune, med magistratens medlemmer samt Folkeoplysningsudvalget, aflægger alle etniske foreninger et besøg, med henblik på at skabe en dialog om en bedre integration i kommunen. Foreninger og moskéer, der har ytret accept for kvindeundertrykkelse, skal i første omgang indkaldes til et møde på Rådhuset. Her skal de meget præcis forelægges, hvilke forventninger og krav vi har til dem som samfund og Kommune, samt hvad vi ikke vil acceptere.

 4. Fra velfærd til selvværd

  Venstre ønsker at undersøge og udvide mulighederne for brug af nyttejob. Igennem alt for mange år, har det været muligt at modtage passiv forsørgelse. Dette er hverken til gavn for samfundet eller den enkelte. Venstre ønsker at sætte yderligere fokus på at få modtagere af kontanthjælp i job eller uddannelse. Opskriften er enkel: Der skal tilbydes job til den enkelte, og det skal ikke være muligt at takke nej. Lignende tiltag er gennemført i Sverige med succes.

Opgør mod parallelsamfundet - de politiske initiativer (de Radikale)

 1. Civilsamfundet skal involveres

  I Radikale Venstre mener vi, at det er vigtigt, at indsatsen mod parallel samfund bliver styrket.Det er uhørt vigtigt, at indsatsen sker i en godt koordineret indsats med politiet, foreningslivet, sociale myndigheder og i godt og aktivt samarbejde med forældrene. Forældrene og civilsamfundet spiller en væsentlig rolle i opgøret med parallelsamfund.

 2. Indsats mod socialt snyd

  Det er vigtigt at vi sætter ind overfor social snyd, med f.eks. proforma skilsmisse og unge, som proforma registrerer sig som udeboende. Det er en forkert vej at begynde som ung, hvis man mener, at det er ok eller at det kan betale sig at snyde det offentlige. Der skal derfor være en styrket indsats med snyd med folkeregisteradresser.

 3. Demokratiske foreningstilbud

  De sunde fællesskaber skal styrkes. En af måderne at komme parallelsamfund til livs, er ved at tilbyde bedre alternativer med sunde demokratiske fællesskaber. Derfor er det vigtigt, at Folkeoplysningsområdet og foreningslivet bliver styrket. Radikale Venstre i Aarhus mener, at det er vigtigt at man bruger kultur som brobygger, idet kultur kan medvirke til at samfundet får dannede og demokratiske borgere.

 4. Professionel rådgivning

  Det er vigtigt at borgere, som har et socialt eller familieproblem, ikke henvender sig til uformelle parallelsystemer, hvor de kan risikere, at deres retssikkerhed bliver krænket. Derfor er det vigtigt, at vi styrker den professionelle rådgivning i udsatte bydele.