Dansk Folkepartis kovending får blandet modtagelse blandt pendlerne

Pendlerne må se langt efter kortere rejsetider på togstrækningen mellem de største byer efter Dansk Folkepartis kovending.

Tæppet bliver tilsyneladende hevet væk under en ambitiøs plan om at forkorte rejsetiden på togstrækningen mellem de største danske byer.

Tirsdag trak Dansk Folkeparti, der er med i forligskredsen om Togfonden, i hvert fald støtten til en række af fondens milliarddyre jernbaneprojekter, herunder en ny togbro over Vejle Fjord.

Og nyheden bliver modtaget med blandede følelser hos dem, som beslutningen potentielt får størst indflydelse på; nemlig pendlerne, der nu må se langt efter kortere rejsetider.

TV 2 tog onsdag med på en tur på strækningen fra København henover Fyn og til Jylland for at tale med dem.

Peter Porse kører som specialkonsulent i Skat flere gange mellem sin bopæl i Skanderborg og til København, og selv om han i fremtiden kunne spare en times tid på køreturen med togfondens timemodel, så mener han ikke, at Dansk Folkepartis kovending er noget stort problem.

- Det kunne være interessant nok, men jeg synes ikke, problemet er så stort, at det kan begrunde de milliardinvesteringer, som der var lagt op til fra Togfondens side. Det ville være nogle få minutter, der generelt vil være sparet, og det er meget dyrt at betale sig fra, siger Peter Porse.

Ud over det principielle og økonomiske argument er Peter Porse også personligt tilfreds med, at han også i fremtiden kan tage toget fra sin hjemby.

Ærgerligt

Lars Thomsen Nielsen er ingeniør og kører mellem Høje Taastrup og Aarhus, en strækning der med Togfondens timemodel ville kunne klares en time hurtigere.

Personligt havde han set frem til at bruge den sparede tid på skinnerne sammen med sin familie, men han ærgrer sig af en anden grund.

- I bund og grund synes jeg, at det er ærgerligt, fordi jeg vil rigtig gerne have, at der kommer flere folk ind i togene frem for, at de kører biler frem og tilbage. Vi sidder i en togvogn lige nu, hvor der ikke er særlig mange mennesker, og det synes jeg er ærgerligt. Hvis man havde bedre togforbindelser er jeg sikker på, man kunne lokke flere til at tage den kollektive trafik, siger han.

Ud over den planlagte togbro over Vejle Fjord har Dansk Folkeparti også valgt at trække støtten til Togfondens såkaldte timemodel, der efter planen skulle reducere køretiderne mellem de største danske byer – henholdsvis København, Odense, Aarhus og Aalborg - til maksimalt en time.

Manglende fleksibilitet

Jakob Tarp, der bor i Aarhus med små børn, der skal hentes og bringes i dagsinstitution kunne den kortere rejsetid gøre en stor forskel i dagligdagen, hvor han pendler mellem sit ph.d-studie på Syddansk Universitet i Odense til sit hjem i Aarhus.

Han ærgrer sig over, at det ikke ser ud til at blive lettere at være pendler i fremtiden.

- Jeg ved som pendler, at noget af det, der er frustrerende, er den manglende fleksibilitet, og man er nødt til at gå på absolutte tidspunkter for at nå sine ting, og hvis pendlertiden blev kortere, så ville det have givet mere fleksibilitet.