V og DF klar til til at skrotte milliarddyre jernbaneprojekter

Dansk Folkeparti, der er med i forligskredsen om Togfonden, er klar til at droppe en ny togbro over Vejle Fjord og dermed timemodellen.

Venstre og Dansk Folkeparti er parat til at droppe en række af Togfondens milliarddyre jernbaneprojekter. Det gælder bl.a. en ny togbro over Vejle Fjord.

- Vi lever i virkeligheden, og vi kan se, at med de faldende oliepriser, er Togfonden enormt udfordret i forhold til de indtægter, der var budgetteret med, siger Dansk Folkepartis finansordfører, Rene Christensen.

Økonomisk grundlag har ændret sig

Togfonden blev aftalt af den forrige regering sammen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten. En aftale til 28,5 milliarder kroner, som skal komme fra øget beskatning af olieudvindingen i Nordsøen.

Men nu smuldrer det økonomiske grundlag på grund af stærkt faldende oliepriser, og det betyder, at baneprojekter, der skulle forkorte rejsetiden for passagererne, fortoner sig i det uvisse.

Timemodellen

Timemodellen er en central ambition i togfonden.

Den går ud på, at det skal tage højst 60 minutter for rejserne København-Odense, Odense-Aarhus og Aarhus-Aalborg.

Rejserne mellem de byer tager i dag mellem 73 og 93 minutter med lyntog, mellem 89 og 96 minutter med normaltog.

På sigt er hensigten at inkludere flere større byer som Herning, Sønderborg og Esbjerg.

Modellen kræver en mulig hastighed på 200 kilometer i timen. Derfor kræver det et nyt signalsystem samt stor udbygning og forbedring af jernbanenettet.

Efter planen skal timemodellen være i funktion senest 2020.

- Vi vil ikke lægge os helt fast på præcist, hvad der skal skrottes, men der er ingen tvivl om, at Vejlefjordbroen, som er et meget meget stort projekt, og som ikke påvirker timeplanen ret meget, det bør være en af de ting, man først tager ud, siger Dansk Folkepartis finansordfører, Rene Christensen, og påpeger, at det ikke er nok alene at droppe en ny Vejlefjordbro.

- Det er ikke ansvarligt bare at køre videre med bind for øjnene.

- Men bryder Dansk Folkeparti ikke det forlig, I har indgået?

- Nej, jeg mener det er rettidig omhu, og det håber jeg de andre partier i Togfonden er enig i. Vi kan ikke disponere over penge der ikke findes, siger Rene Christensen.

Socialdemokraterne nægter at droppe timedriftsmodellen

- Jeg synes det er helt urimeligt, hvis Dansk Folkeparti løber fra den aftale, de har indgået med os, sådan lyder rektionen fra Socialdemokraternes transportordfører, Rasmus Prehn. Han erkender, at det økonimiske grundlag har ændret sig, men planerne om en ny togbro over Vejle Fjord bør ikke droppes - den bør i stedet udskydes, siger han.

- Jeg synes vi skal stå fast på det, vi har aftalt, men vi kan jo godt tilrettelægge det sådan, at vi begynder med elektrificeringen, for det er alle enige om. Når der så ikke er bred enighed om det andet, så må vi jo vente med det, og så gøre det i den rækkefølge, der er opbakning og penge til det, siger Socialdemokraternes transportordfører, Rasmus Prehn.

Enhedslisten er "tosset" over Dansk Folkepartis udmelding

Henning Hyllested, transportordfører for Enhedslisten, lægger ikke skjul på sine følelser over udmeldingen fra Dansk Folkeparti.

- Det er til at blive rasende over. Vi har en aftale, en samlet aftale, der stadig er flertal for i Folketinget, så det er til at blive tosset over, at se det skrider nu. Også fordi aftalen om Togfonden ikke engang vil bringe den danske jernbane helt frem i front. Det er bare en aftale om, at få den danske jernbane op på niveau med de øvrige europæiske lande. Det er en helt nødvendig aftale, der skal bøde på årtiers manglende invisteringer i den danske jernbane. Så jo, jeg er sgu rasende.

- Dansk Folkeparti peger på, at det økonomiske fundament ikke længere er til stede. Så er det ikke nødvendigt at droppe nogle projekter?

- Der skal under alle omstændigheder skaffes penge til infrastrukturprojekter - prøv at spørg, hvor transportministeren vil skaffe penge til alle de motorveje, han vil til at bygge. Det er rigtigt at Togfonden blev hængt op på de oliepenge, men det er under alle omstændigheder et problem for statskassen, at vi kommer til at mangle oliepenge.

Minister: Slet ikke råd til timemodel

Venstre er ikke med i forligskredsen om Togfonden, og derfor er det heller ikke overraskende, at partiets transportminister Hans Christian Schmidt synes, det er helt forkert, at holde fast i planerne om en timemodel.

Indimellem kan man undre sig over, at vi taler om timemodel, når vores virkelige problem er, at vi mangler tog og skal have udbygget skinner. Så jeg synes, vi skal løse sagerne i den rigtige rækkefølge.

Er der ikke råd til timemodellen?

Nej, det er slet ikke muligt lige nu på grund af det store hul, der er i Togfonden, siger transportminister Hans Christian Schmidt (V).