Politik

Tænketank: Indrejseforbud for imamer bør afgrænses klart

Tænketanken Justitia frygter indrejseforbud kan ramme skævt. Brian Rasmussen / Scanpix Denmark

Indrejseforbud for rabiate imamer, risikerer at ramme de forkerte, advarer tænketank

Et holdningsbaseret indrejseforbud - som det politikerne overvejer for rabiate imamer - bør kun indføres, hvis der virkelig er et presserende behov, anbefaler Tænketanken Justitia.

- Et eventuelt indrejseforbud mod hadprædikanter bør afgrænses til personer, der vurderes at udgøre en fare for statens sikkerhed, eller som har tilskyndet til terror eller overgreb mod befolkningsgrupper, skriver chefjurist Jacob Mchangama.

Mener forbud rammer skævt

Han påpeger, at et lignende forbud i Storbritannien ud over ekstremistiske islamistiske prædikanter også har ramt personer som den hollandske politiker og islamkritiker Geert Wilders og den amerikanske musiker Tyler The Creator.

Tyler The Creator er en rapper, hvis tekster af nogle opfattes om homofobiske og nedværdigende over for kvinder. Sidste år blev han ifølge eget udsagn nægtet indrejse i Storbritannien på grund af indholdet i sine tekster.

Det britiske indenrigsministerium, Home Office, betonede dengang over for The Guardian, at det er et privilegium at rejse ind i Storbritannien, og at indenrigsministeren kan nægte personer indrejse, hvis personens tilstedeværelse ikke er til gavn for det fælles bedste.

- Bestemmelsernes uklarhed rammer således bredere end blot hadprædikanter, hvilket bør undgås i Danmark, skriver Justitia i et notat.