Politik

Minister frifundet i plagiat-sag: Afskrift er bagateller

Udvalg konkluderer, at minister ikke har handlet i strid med reglerne om god videnskabelig praksis.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har ikke handlet i strid med reglerne om god videnskabelig praksis i forbindelse med sin ph.d.-afhandling.

Det faststlår Københavns Universitets såkaldte Praksisudvalg i en afgørelse, der netop er blevet offentliggjort.

Samtidig finder Praksisudvalget dog, at der er grund til at udtrykke kritik af passager i opgaven, hvor Esben Lunde Larsen ikke har citeret korrekt. Eksempler, der dog ikke er nok til, at Praksisudvalget vurderer, at det er i strid med god videnskabelig praksis.

- Det er ofte korte eller refererende tekstpassager samt tekster, der gengiver en almen forståelse. I de fleste tilfælde er der således tale om ”bagateller”. Det er dog kritisabelt, at én specifik forfatter ikke er citeret og nævnt i litteraturlisten, ligesom det generelt bør fremgå, når en afhandling bygger på et kandidatspeciale, som det er tilfældet her, lyder det i en pressemeddelelse.

Tilfreds minister

Esben Lunde Larsen er glad for Praksisudvalgets afgørelse: 

- Jeg er naturligvis tilfreds med den afgørelse, som Praksisudvalget har truffet. Det er det er det, jeg har hævdet fra begyndelsen af, og det tager jeg selvfølgelig til efterretning, siger han og fremhæver, at udvalget selv kalder fejlene i opgaven for "bagateller".

Plagiat

"Universitetet anser plagiat, herunder selvplagiering (genbrug af egen tekst uden kildeanvisning og citationstegn), for at være et brud på god videnskabelig skik. Man kan således ikke få anerkendelse for den samme indsigt, udredning og konklusion to gange."

Kilde: Københavns Universitet

- Jeg har sagt fra begyndelsen, at hvis der mangler en fodnote på ni linjer - ud af mere end 300 siders ph.d.-afhandling - så er det en fejl. Men som Praksisudvalget konkluderer, er det så bagatel-agtigt, at det ikke er i strid med god videnskabelig praksis. Og det har jeg sagt fra begyndelsen; at der kunne være tale om en fejl, og det tager jeg selvfølgelig på mig. 

Fandt eksempler på plagiat

Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet meddelte i december sidste år, at de havde fundet en række eksempler på plagiat og selvplagiat i Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling, og at de derfor havde bedt det såkaldte Praksisudvalg om at gå ind i sagen.

Esben Lunde Larsen blev udnævnt til uddannelses- og forskningsminister efter valget i juni sidste år. Men efter Eva Kjer Hansens (V) ministerexit valgte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i februar at flytte ham til Miljø- og fødevareministeriet.

Han afleverede sin ph.d.-afhandling, der har titlen ” Frihed for Loke saavelsom for Thor – N. F. S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv” i 2012.