Moskeerne bag sløret

Skipper: Sindelagskontrol er udemokratisk

Det er et demokratisk problem, hvis man kan straffe folk for bestemte holdninger, mener Enhedslistens retsordfører, Pernille Skipper.

Der er politisk flertal for Dansk Folkepartis forslag om at fratage danske imamer deres statsborgerskab, hvis de prædiker mod grundlæggende danske værdier.

Men den slags kontrol med borgeres holdninger skal man passe på med, mener retsordfører for Enhedslisten, Pernille Skipper.

- Jeg synes, det er dybt problematisk rent demokratisk. Vi kan jo godt være enige i, at der kommer nogle helt vanvittige ytringer ud fra Grimhøhmoskéen, og jeg er langt fra enig med Abu (imam i Grimhøj, Abu Bilal Ismail, red.), hvis man skal sige det mildt. Men derfra og til at indføre en form for sindelagskontrol, hvor man fratager folk deres statsborgerskab på baggrund af deres ytringer, det er et dybt demokratisk problem, siger Pernille Skipper.

Plads til at kunne kritisere

Ytringsfriheden er ikke forbeholdt dem, man politisk eller menneskeligt er enige med, og derfor kan den heller ikke bøjes i dette tilfælde, mener retsordføreren.

- Ytringsfrihed er meget grundlæggende i et demokratisk samfund. Vi skal kunne kritisere, vi skal kunne tale højt om tingene, og når vi skal passe på ytringsfriheden, så skal vi først og fremmest gøre det for de folk, vi er meget uenige med. Jeg troede egentlig, at det var noget, Dansk Folkeparti var enige med mig i, siger Pernille Skipper.

- Det er en form for sanktion, og jeg tror, Dansk Folkeparti mener, det skal gælde for alle, der har de holdninger. Og jeg mener, det er problematisk at pålægge folk sanktioner for at have bestemte holdninger. Hvis man opfordrer til eller begår noget kriminielt, så skal man selvfølgelig straffes for det, men det strider altså imod alle danske traditioner at straffe folk for bestemte holdninger.

Hvilke værdier er danske?

Et andet problem, mener Pernille Skipper, er, at det kan være svært at definere danske værdier.

- Jeg ved ikke, om de forestiller sig i Dansk Folkeparti, at det er Martin Henriksen, der skal sætte sig ned og beslutte, hvilke holdninger der er rigtige, og hvilke der er forkerte. Vi kan hurtigt bleve enige om, at Abu Bilals holdninger er helt på Månen, men hvad så med den næste, som måske kun har semi-på-Månen holdninger? Skal de også have frataget statsborgeskabet?

I grundloven står der, at man må praktisere sin tro, hvis den ikke strider mod sædeligheden eller forstyrrer den offentlige orden.

- Min personlige grænse er da for længst overskredet med de holdninger. Jeg synes, det er sindssygt og vanvittigt. Og det er et kæmpe problem, at voldsramte kvinder, der går fra deres mænd, har rigtig dårlige muligheder for at blive væk, og alt for mange kommer tilbage til deres mænd. Men det betyder ikke, jeg vil være med til at overtræde grundlæggende frihedsrettigheder, og jeg tror heller ikke, det virker, siger Pernille Skipper.