Moskeerne bag sløret

DF: Religiøs rådgivning i strid med loven skal straffes

Prædikanters brud på sædeligheden skal straffes med bøder, fængsel eller udvisning, mener Dansk Folkeparti.

Folketinget bør præcisere grundlovens begrænsninger af religionsfriheden, så det bliver muligt at udvise imamer, der prædiker som i TV 2-dokumentaren 'Moskeerne bag sløret'.

Det siger Dansk Folkepartis integrationsordfører, Martin Henriksen.

- Vi forestiller os, at man gør en følgelov til grundloven, hvor det præciseres, hvad der menes med, at man ikke må praktisere sin religion på en sådan måde, hvor man strider mod sædeligheden, siger han.

- Der kan for eksempel være tilfælde, hvor man underviser i stening. Det kan være, at man rådgiver i strid med dansk lov.

- Der skal være mulighed for at fratage statsborgerskabet. Man kan også lave en følgelov, der gør det muligt at give bødestraf og fængselsstraf.

- Det er situationer, hvor vi mener, at man med grundloven i hånden kan sige, at det går imod nogle grundlæggende værdier i det danske samfund.

Forslag holder sig inden for grundlovens rammer

For Dansk Folkeparti holder forslaget sig til grundlovens afgrænsninger af religionsfriheden.

- Grundloven taler på den ene side om, at vi har nogle grundlæggende frihedsrettigheder.

- Samtidig siger grundloven også, at man ikke må praktisere sin religion på en sådan måde, at det strider imod sædeligheden eller forstyrrer den offentlige orden.

Martin Henriksen er opmærksom på, at en sådan følgelov vil skabe gråzoner. Han mener dog ikke, at det vil være et nyt fænomen i dansk lovgivning.

Han afviser, at eksempelvis omskæring af småbørn vil være en sådan gråzone.

- Man kan have en længere diskussion om omskæring eller ej. Men det mener jeg ikke har noget med den her diskussion at gøre, siger Martin Henriksen.

- I forhold til det jødiske samfund synes jeg, at det er en anden diskussion, for det er jo ikke, fordi det udgør et stort samfundsproblem.