Politik

Omstridt kontanthjælpsloft er nu vedtaget: Se hvad det betyder

Loven vil ifølge en række organisationer betyde, at flere må gå fra hus og hjem.

Med stemmerne 51 for og 49 imod er det meget omdiskuterede kontanthjælpsloft nu blevet vedtaget i Folketinget. 

Kontanthjælpsloftet - som ifølge organisationer blandt andet vil betyde flere fattige familier og flere hjemløse - blev stemt igennem af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance. 

Et ”moderne kontanthjælpsloft” var et af de centrale budskaber fra Venstre under valgkampen i sommeren 2015. Formålet med kontanthjælpsloftet er, at det bedre skal kunne betale sig at tage et arbejde, og derfor indføres et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlig hjælp. Mange kontanthjælpsmodtagere får eksempelvis - ud over kontanthjælpen - boligstøtte og den såkaldt særlige støtte, som blandt andet gives til kontanthjælpsmodtagere med høje udgifter til bolig.

Kontanthjælpsloft

* Ledige kan højst modtage offentlige ydelser på 80 procent af et lavtlønsjob til 17.700 kroner om måneden.

* Kontanthjælpsloftet berører også modtagere af integrationsydelse eller uddannelseshjælp.

* Kontanthjælpsmodtagere, der får deltidsarbejde, får lov at beholde en større del af arbejdsindkomsten selv.

* Personer med en meget begrænset arbejdsevne omfattes ikke af reglen. Det er den enkelte kommune, der konkret vurderer det.

* Kontanthjælpsmodtageres ferie beskæres fra fem til fire uger.

* Regeringen regner med, at loftet bringer 700 "fuldtidspersoner" i arbejde.

Ritzau

Der skæres altså ikke i selve kontanthjælpssatsen, men der lægges et loft for, hvor meget man kan modtage i alt.

Loftet betyder, at et gift par med to eller flere børn maksimalt vil kunne modtage 14.416 kroner om måneden.

Derudover indføres der en såkaldt 225-timers regel, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal kunne dokumentere, at de har haft mindst 225 timer i ”ordinær, ustøttet beskæftigelse” i løbet af det seneste år for at bevare retten til fuld hjælp.

Hård kritik

En række organisationer har i såkaldte høringssvar advaret om, at loven kan få voldsomme konsekvenser.

Eksempelvis skriver Rådet for Socialt Udsatte:

- Det er Rådets vurdering, at lovforslagets vedtagelse i uændret form vil føre til udbredelse af fattigdom, der vil komme til udtryk ved, at mange af de omfattede familier og personer fx ikke kan ernære sig rimeligt, købe ordineret medicin, opretholde en bolig eller opretholde et minimum af social kontakt med familie og venner.

Fra Red Barnet lyder det blandt andet:

- Kontanthjælpsloftet vil gøre hverdagen umådeligt hårdere for mange kontanthjælpsmodtagere og deres børn, samt at kontanthjælpsloftet vil have en række uhensigtsmæssige konsekvenser for børnene.

Og Kommunernes Landsforening (KL) bemærker:

- Lovforslaget forventes at føre til flere udsættelser og dermed også flere hjemløse, hvilket er i strid med regeringens egne 2020 mål på det sociale område om at nedbringe antallet af hjemløse.

DF under beskydning

Derudover er især Dansk Folkeparti blevet beskyldt for at løbe fra de forsikringer, der blev givet inden sommerens valg. Her slog partiet fast, at man ikke ville være ”med på at skære i folks ydelser” – heriblandt kontanthjælpen. Og alligevel er partiet torsdag med til at vedtage kontanthjælpsloftet.

Partiet forsvarer sig med, at de ikke løber fra deres løfte, fordi der ikke skæres i selve kontanthjælpssatsen.