Politik

Dansk Industri: Femern-forbindelse vil gavne hele Danmark

Stor tilfredshed hos Dansk Industri, efter aftalen om Femern i dag faldt på plads.

Det blev i dag besluttet at give grønt lys til det videre arbejde med Femernforbindelsen. Dermed kan Dansk Industri ånde lettet op. Brancheorganisationen har tidligere advaret mod at stoppe for meget op i bestræbelserne på at få den faste forbindelse mellem Lolland og Nordtyskland.

- Det her er en så vital forbindelse, at vi sagtens kan leve med nogle års ventetid. Det er kun en lille mellemregning for en forbindelse, der er designet til at skulle have en levetid på 120 år. Men vi ville ikke kunne leve med, at der blev slået tvivl om projektets vigtighed, siger branchedirektør for Dansk Industri, Transport og Infrastruktur, Michael Svane, til TV 2.

Han vil dog ikke gætte på, hvor projektet havde stået, hvis man i stedet havde ventet på de tyske myndigheder og de efterfølgende sandsynlige retssager - for derefter at genforhandle med entreprenørerne.

Den tredje store

Femern-forbindelsen er det sidste af tre led, der skal kæde Skandinavien og Europa sammen.

- Det er en del af den meget store trafikale vision fra firserne, hvor man dengang pegede på tre store forbindelser, der skulle på plads i Nordeuropa. Den ene var Storebæltsforbindelsen, den anden var Øresundsforbindelsen, og den tredje var så en fast forbindelse over Femern Bælt. Det er realiseringen af den vision - den trafikale rygrad mellem Skandinavien, Tyskland og resten af Europa - som vi er optagede af, siger Michael Svane til TV 2.

Vi får en stor forbindelse, som andre er med til at betale for. Det, synes jeg, er win win.

Michael Svane

Og efter dagens møde er den vision rykket et stykke nærmere.

- Femern er ikke et mål i sig selv, men det er et middel til at skabe en endnu stærkere handelsplatform mellem Skandinavien og resten af EU.

Delvist betalt af udenlandske trafikanter

Han mener, sænketunnelen bliver en gevinst for hele Danmark, hvor der vil blive skabt arbejdspladser i mange brancher.

- Der er forhåbentlig en lang række danske virksomheder og medarbejdere, som får job i forbindelse med selve anlægget, og bagefter vil transportverdenen være nogle af de første, der høster nogle tidsgevinster. Men det vil jo være alle typer af virksomheder; fødevarer, bioenergiproduktion, alle brancher vil profitere af, at vi investerer i sådan et stykke infrastruktur, siger Michael Svane.

- Det vil bestemt ikke kun gavne Lolland. Det vil gavne hele Danmark. Også selvom det er en forbindelse, der for en stor dels vedkommende skal betales af blandt andet tyske og svenske trafikanter. Men det er jo i grunden et rigtig udmærket regnestykke for Danmark. Vi får en stor forbindelse, som andre er med til at betale for. Det, synes jeg, er win win.