Politik

Politikere til Nykredit: Kunderne har brug for svar om bidragssatser

Nykredit har inviteret Folketinget ind til møde om bidragssatser på fredag. og politikerne mener, at danskerne har krav på helt konkrete svar.

'Det er fint. Men ikke nok'.

Sådan lyder reaktionen fra både Venstre og Dansk Folkeparti, efter at Nykredit onsdag har meldt sig klar til i fortrolighed at orientere Folketingets Erhvervsudvalg om, hvorfor de har valgt at deres gebyrer på boliglån – de såkaldte bidragssatser – markant.

- Jeg synes da, det er fint, at vi i Folketingets Erhvervsudvalg får en orientering. Men jeg tror måske i højere grad, at det er de mange kunder, der sidder med breve med meddelelser om, at deres bidragssatser stiger med tusindvis – hvis ikke titusindvis – af kroner, der har brug for oplysninger, siger Torsten Schack Pedersen, Venstres erhvervsordfører.

Nykredit har begrundet deres gebyrstigninger med, at koncernen skal polstre sig finansielt som følge af lovgivnings-krav til bankerne. Tusindvis af kunder har offentligt udtrykt deres vrede over de varslede stigninger, og Torsten Schack Pedersen lægger nu op til at tage yderligere skridt.

- Der er en række ting, som vi er nødt til at tage fat på: Først og fremmest må vi se, om vi har overimplementeret EU-reglerne i dansk ret. Altså, har vi stillet mere vidtgående krav til polstring i Danmark, end i resten af EU? Det har vi brug for at kigge grundigt igennem. Og så må vi gøre, hvad vi kan for at øge gennemsigtigheden, så man som boligkunde har bedre mulighed for at finde ud af, om man nu har taget sit lån det rigtige sted, eller om man med fordel kan skifte.

DF: Institutter skal kunne dokumentere

Dansk Folkepartis erhvervsordfører Hans Kristian Skibby mener, at der er behov for mere konkurrence i den danske realkreditsektor.

- Vi kan se, at konkurrencen i lang tid har været meget lille i realkreditsektoren. Derfor synes vi, at der skal en realkreditkommission til at undersøge de mere langsigtede perspektiver. Og så skal vi samtidig kigge på, hvordan vi kan gøre det mere økonomisk fordelagtigt for den enkelte låntager at flytte sine lån, hvis man står i en situation, hvor man bliver bedt om at skulle betale mere i bidragssats. Så skal man have en mulighed for – indenfor en hvis økonomisk ramme – at kunne flytte sit engagement til en konkurrent.

Derudover mener DF-ordføreren, at realkreditinstitutter fremover skal kunne fremlægge beviser for, at deres gebyrstigninger sker for at leve op til ny lovgivning.

- Vi skal have sikret, at hver gang der kommer et realkreditinstitut, som ønsker at sætte deres bidragssatser op, så skal de kun kunne gøre det, hvis de kan dokumentere fuldt ud, at det præcise beløb, som de sætter deres satser op med, er et beløb de skal finde på grund af ny lovgivning. Det betyder også, at vi tager et favntag med de ’god skik’-regler, der ligger til grund nu, siger han.

Nykredits fortrolige redegørelse til Folketingets Erhvervsudvalg finder sted fredag.