Klar til at ændre kontanthjælpsloftet - men kun for denne gruppe

Et ændringsforslag skal sikre, at handicappede fritages for stramningerne. Men enlige står stadig til at blive hårdt ramt

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vil sikre, at det er mest attraktivt for alle at være i arbejde frem for at være på offentlig forsøgelse. Derfor er et lovforslag om genindførelsen af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen på vej gennem Folketinget.

Men det har vakt massiv kritik fra flere sider, blandt andet fra Danske Handicaporganisationer, som har kaldt forslaget direkte ”kontraproduktivt” i forhold til at få flere handicappede ud på arbejdsmarkedet. 

Dem kommer ministeren nu i møde ved at bløde op for reglerne, så kontanthjælpsloftet ikke rammer handicappede.

- Der er foretaget en undtagelse fra loftet for handicappede, som er stærkt bevægelseshæmmede og visiteret til en egnet bolig af kommunen. Det gælder uanset, om det er kontanthjælpsmodtageren selv, eller om det er et husstandsmedledlem, der ikke er på kontanthjælp. Vi har i aftalekredsen besluttet, at udvide undtagelsesreglen i lovforslaget. Undtagelsen omfatter kontanthjælpsmodtagere, der har psykisk eller fysisk handikap og som bor i særlige boliger, som de er visiteret til af kommunen.

Det fortalte beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) på et samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg tirsdag. Undtagelsen betyder, at personer, som ikke kan arbejde 225 timer om året ikke skal omfattes af loftet. Det gælder eksempelvis misbrugere og psykisk syge, forventer ministeren.

Jeg synes, det er utrolig kynisk, at man gennemfører sådan en lovgivning, der skærer i boligstøtten for nogle af de mest udsatte mennesker, vi har i det her land.

Finn Sørensen

Hvor er boligerne?

Hele baggrunden for samrådet var dog en lidt anden. For findes der overhovedet boliger, som kantanthjælpsmodtagere kan betale efter nye regler om kontanthjælpsloft og 225-timers reglen, og hvor er de boliger i så fald henne?

Det var et af de spørgsmål, som Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Finn Sørensen, gerne ville have svar på. 

- Jeg synes, det er utrolig kynisk, at man gennemfører sådan en lovgivning, der skærer i boligstøtten for nogle af de mest udsatte mennesker, vi har i det her land, sagde Finn Sørensen til TV 2 på vej ind til samrådet. 

Nogle får mindre

Der vil være mennesker, der oplever at få færre penge, erkende ministeren.

- Hvis man som borger har valgt at bo i en dyrere lejlighed, og derfor har modtaget mere i boligstøtte og særlig støtte, så vil man som følge af loftet kunne opleve en højere reduktion i den samlede ydelse. Hvis man ønsker at flytte til en billigere bolig, kan der ydes hjælp til det, sagde han.

Nye tal fra ministeriet viser, at en enlig mor med et barn netto må vinke farvel til cirka 30.000 kroner årligt, mens en enlig mor med to børn mister 36.000 kroner årligt. Et ægtepar med to børn står til at miste 14.400 kroner årligt, hvis forslaget som ventet bliver vedtaget. Men det er nødvendigt, fastholdt ministeren. 

- Vi stiller kravet for at sikre et incitament for at tage et arbejde og for at understøtte, at borgere på kontanthjælp reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og vi gør det på en måden, så tingene er i balance, sagde ministeren.

S: Pisk virker kun hvis man kan arbejde

Samme toner lyder fra regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti.

- Der er nogle mennesker på kontanthjælp, for hvem det ikke er lige så behageligt at være i job som det er at være i offentlig forsørgelse. Det er nogle mennesker som vi er nødt til både at give noget gulerod og noget kæp, og det er altså, at man bliver sat ned i de samlede ydelser, hvis man ikke kommer arbejde. Økonomiske incitamenter virker, siger partiets fungerende beskæftigelsesordfører Marlene Harpsøe. 

Men de virker kun, hvis man er i stand til at reagere på dem, lyder kritikken fra Socialdemokraternes socialordfører.

- Problemet her er, at der er store grupper, der ikke kan reagere. Nogle af dem er simpelthen ikke i stand til at komme i arbejde. Virkeligheden er, at I tager penge fra dem, der ikke har andet at leve af. Alt det andet, vi hører fra Dansk Folkeparti er fugle på taget, siger Pernille Rosenkrantz Theil.

Kontanthjælpsloftet ventes at træde i kraft 1. oktober.