Moskeerne bag sløret

Sådan skal vi bekæmpe Islams mørkemænd

BLOG: ”Den der frafalder sin religion skal slås ihjel. Den kvinde, der begår utugt skal stenes til døde. Tror man ikke på Islam er man vantro, og så skal man dø.”

Sådan kan man høre en imam fra Grimhøj-moskeen prædike til unge mennesker under skjulte TV2-optagelser, der er kommet frem søndag.

Ikke nok med, at han prædiker det for unge mennesker – der render også børn rundt foran imamen, imens han fyrer sit propaganda af.

Det er forkasteligt, og det viser, at antidemokratiske mørkemænd fortsat opererer rundt omkring i landet. Heldigvis er der mange progressive imamer – og det skal vi udnytte!

Hvordan bekæmper vi mørkemændene?

Hvad skal vi så gøre for at bekæmpe den slags forstokkede synspunkter? Hvordan kommer vi minoritetskvinder til undsætning? Hvordan undgår vi, at flere unge mennesker bliver antidemokratere med ligeså åndssvage synspunkter? SF foreslår følgende:

  • Grimhøjmoskeens bestyrelse og andre moskeers bestyrelser må skille sig af med antidemokraterne med det samme. Gang på gang har vi hørt bestyrelserne fortælle, at de tager afstand fra mørkemændene. Men hvis de virkelig mener det, så må de gøre alvor af ordene og fyre eller opsige samarbejdet med antidemokraterne med det samme.
  • Det bør straks undersøges om nogle af de udtalelser, som imamerne kommer med under de skjulte optagelse er ulovlige. Hvis det er tilfældet, så skal de selvfølgelig retsforfølges.
  • Der skal oprettes en imamuddannelse i Danmark. Det er faktisk helt utroligt, at vi i så mange år har tilladt, at de mange imamer, der har et rigtig stort ansvar for unge mennesker ikke har en uddannelse. Der findes mange progressive og gode imamer, der på ingen måde repræsenterer de forstokkede synspunkter. Lad os understøtte dem og fremme den kultur ved at sikre, at alle imamer har en uddannelse.
  • Integrationsordførerne må sætte sig sammen på tværs af partierne og udarbejde en strategi for, hvordan vi kan dæmme op for antidemokratisme og radikalisering blandt unge. Det er vigtigt, at lokalpolitiet har ressourcer nok, at kommunens sagsbehandlere har tid til at forfølge sagerne og hjælpe de unge, og at der er mulighed for at lave mentorordninger og exit-strategier for de unge mennesker.
  • Ministeriet må følge det her tæt. Ministeriet bør gå i et tæt samarbejde med de progressive imamer og bestyrelserne for de forskellige moskeer, så man sikrer, at de antidemokratiske mørkemænd, der agerer i det skjulte rundt omkring bliver udfordret konstant.

Skal man lukke moskeen?

Man kan allerede høre flere partier sige, at de vil lukke moskeen. Det er ikke SF’s svar på det her. Hvis vi lukker moskeen, så vil antidemokraterne bare undervise andre steder i det skjulte. Derudover er det altså en helt fundamental rettighed i Danmark, at man må sige, hvad man vil inden for lovens rammer. Hvis vi først begynder at gå på kompromis med vores ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, så er vi ikke et hak bedre end antidemokraterne.

Opgøret med antidemokratismen skal komme fra imamerne selv – det bør vi understøtte.