Politik

Ordførere og Eva Kjer udkæmpede tre timer lang stjernekrig

Der skulle have været en stjerne under en tabel, erkendte ministeren. Oppositionen og Konservative var skuffet over manglende svar.

- Man kan være uenig i opgørelsen, men alle tal og forudsætninger har været lagt frem.

Sådan lød igen og igen fra miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, der tirsdag var i et tre timer langt samråd i Folketinget om regeringens stærkt omdiskuterede landbrugspakke. Pakken, der tidligere tirsdag også var genstand for en høring med syv eksperter, som Folketingets miljø- og fødevareudvalg havde indkaldt. 

Men der er - trods den hårde kritik, ikke mindst fra forskere - ikke tale om, at ministeren har misinformeret Folketinget, fastslog hun på samrådet, der var indkaldt af en samlet rød blok.

- Jeg har lagt tallene åbent frem, og jeg har redegjort hvorfor de ser ud som de gør. Der er en diskussion om hvordan vi regner baseline-effekten med. Den har vi i dag, og den tager jeg nu på samrådet. Det ændrer ikke ved at det hele har været lagt frem, sagde ministeren.

Stjernen, der skulle have været der

Hun havde ikke de store erkendelser med i lommen. Et enkelt sted - i en tabel over landbrugspakkens konskevenser, som bygger på baseline-tallene - erkendte hun dog, at der kunne have været en lidt bedre forklaring. 

- Jeg medgiver, at tabellen havde været lettere at forstå, hvis vi i tabellen for 2016 lavede en stjerne og gjorde opmærksom på, at vi samemnligner med udgangspunktet 2012.

Og netop den manglende stjerne kom til at fylde en del på samrådet.

- Det var da uheldigt, at der var en enkelt stjerne, der faldt ud der, lød det fra Rasmus Jarlov (K), der kaldte ministerens erkendelse for "et skridt på vejen", men "et meget, meget lille" et af slagsen. 

- Kan ministeren erkende, at hvis man skulle vise et retvisende billede af hvordan kvælstofudledningen skal være i de kommende år, så skal der være nogle andre tal i den tabel, spurgte han.

I årene fra 2012 til 2021 vil der være en baseline-effekt på 5.500 tons, men af ministerens skema fremgår det, at effekten er i årene 2015-2021. Det er ikke det samme, understregede Jarlov. 

Det fik ministeren til endnu engang at beklage den manglende stjerne.

- Jeg mener tallene er fuldt ud retvisende hele vejen igennem. Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke har sat den stjerne. Men det som jeg forstår, at forskerne er enige i, det er, at vi i 2021 ender på 5500. Så er der en kritik af måden, vi har gjort det op på. Men slutresultatet hører jeg at forskerne er enige i, lød det fra ministeren.

S: Det er jo helt kafkask

SFs formand Pia Olsen Dyhr var tydeligt træt af stjerne-diskussionen. 

- Jeg er ved at få knopper af at høre om de stjerner, men det er nok fordi, jeg kommer til at tænke på Kina. Jeg tror måske, det havde været bedre at lave en grøn landbrugspakke end en lille stjerne, sagde hun.

Det fik dog ikke Socialdemokraternes Jens Joel til at helme.

- Jeg beklager, at jeg bliver nødt til at vende tilbage til det, ministeren stadig ikke har svaret på. Ministeren bliver ved at sige, at man er ked af, at man ikke har sat en stjerne. Det kan godt være, nogle af forskerne ville være glade for det. Men det er jo helt kafkask. Skal man forstå det sådan, at når ministeren siger, at den samlede pakke betyder et plus, så mener hun ikke det, vi stemmer igennem på torsdag? Ville det så være et minus for miljøet, hvis vi ikke stemmer pakken igennem på torsdag, spurgte han.

- Pakken giver et grønt plus, hvis man ser isoleret på pakken. Jeg synes bare ikke man skal se på det isoleret, lød det fra ministeren.

Landbrugspakken er ikke grøn. Den er kulsort.

Simon Kollerup (S), landbrugsordfører

K: "Helt entydigt", at tallene ikke var retvisende

Socialdemokraternes landbrugsordfører Simon Kollerup slog fast, at forskerne både har brugt ord som "kreativ bogføring", "misinformation" og "vildledning" om landbrugspakken. En beskrivelse, han er enig i. 

- Man har forskønnet resultatet for at få pakken til at se grøn ud. Landbrugspakken er ikke grøn. Den er kulsort. Ministeren vidste udmærket, at flertallet ville knirke, hvis sandheden var lagt frem, sagde han

Den konservative ordfører Rasmus Jarlov understregede, at det har været "for tungt" at få fremlagt konsekvenserne af landbrugspakken. 

- Det skal ikke være sådan, at der skal spørges mange gange fra politikere før man får svar på spørgsmål, hvor man beder om at få beregninger af blandt andet kvælstofeffekten. Det skal heller ikke være sådan, at der skal masser af forsider på landsdækkende aviser til, fire udsendelser i Deadline, eksperthøring her i Folketinget med syv eksperter, der siger det samme, før vi kommer så langt at ministeren siger, at det måske godt kunne være, der skulle være tilføjet en lille bitte stjerne forneden i et kvælstofregnskab, lød det fra Rasmus Jarlov.

Han kaldte det "helt entydigt", at måden, ministeriet har brugt tallene på, ikke er retvisende.

 Det er ikke en politisk beslutning om man skal lægge et retvisende billede frem eller ej.

Rasmus Jarlov (K)

- Det er ikke en politisk beslutning om man skal lægge et retvisende billede frem eller ej. Lige så vel som det heller ikke er en politisk beslutning om man, når man laver finanslov, så lægger fire års selskabsskat ind i budgettet. Det kan man bare ikke. Og man kan ikke sidde i en forligskreds og aftale, at det gør man. Jeg har brug for, at ministeren erkender, at det kvælstoftregnskab, der var blevet lagt frem ikke var retvisende, når der stod forneden, at der ville komme en mindreudledning i 2016.

Ingen erkendelse fra ministeren

Men den erkendelse måtte han se i vejviseren efter.

- Jeg skal gerne medgive, at det kunne være fint, hvis der var en lille stjerne, der forklarede hvorfor, det er 2012, der er udgangspunktet. Jeg kan godt ærgre mig over at jeg ikke lavede den lille stjerne, men den beskrivelse har jo fremgået af notatet. Jeg mener, jeg har lagt tallene og opgørelsesmetoderne åbent frem. Jeg har givet et retvisende billede med de usikkerheder, der nu engang er, gentog ministeren. 

Det svar var heller ikke Enhedslistens landbrugsordfører Maria Reumert Gjerding tilfreds med. 

- Den eneste der mener, at miljøministeren har ret, er miljøministeren selv. Man kan da ikke opfinde sine egne tal og sine egne metoder, sagde hun og ville også vide, hvilken rådgivning, ministeren har fået i sit ministerium. 

- Jeg kan sige helt generelt, at jeg synes, jeg får glimrende rådgivning af embedsmændene i ministeriet, svarede Eva Kjer Hansen. 

Før samrådet understregede Rasmus Jarlov, at De Konservative kræver indrømmelser fra regeringen i form af yderligere grønne initiativer. Hvad indrømmelserne skal bestå af, vil partiets landbrugsordfører Rasmus Jarlov dog ikke forholde sig til på forhånd. Partiet er nu gået i tænkeboks om sagen. Ministerens svar er ikke tilfredsstillende, fastslog han efter samrådet.

- Jeg er skuffet over, at ministeren ikke vil erkende, at det er et problem, at der har været lagt nogle tal frem, som ikke retvisende beskriver konsekvenserne af landbrugspakken, lød hans kommentar efter mødet.