Politik

Højt antal ansatte forlader Kjers ministerium

37 fratrædelser siden regeringsskiftet bekymrer både medarbejdere og ledelse.

Ikke nok med at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er i stormvejr om landbrugspakken, som både bliver drøftet på en høring og et samråd i Folketinget senere i dag. Også på de indre linjer i ministeriet er der uro. 

Næsten hver sjette medarbejder har taget sit gode tøj og forladt Miljø- og Fødevareministeriet, siden ministeriet blev dannet efter regeringsskiftet i fjor, skriver dagbladet Information tirsdag.

Og det vækker bekymring hos tillidsmanden for medarbejderne i departementet, fuldmægtig Cecilie Heerdegen Leth.

- Noget af afgangen er forventelig, fordi folk finder nye udfordringer, men hvis afgangen fortsætter med samme hastighed, så vil jeg synes, det er bekymrende, siger hun til avisen.

- Et højt tal - også for højt

Ifølge Information spiller det også en rolle, at det nye ministerium, der blev dannet ved en fusion af Miljøministeriet og Fødevareministeriet efter regeringsskiftet, først og fremmest har haft fokus på landbruget. Det har ført til frustration hos nogle medarbejdere.

Afdelingschef Charlotte Ahrendt Steen erkender, at 37 fratrædelser ud af de i alt ca. 235 medarbejdere i ministeriets departement er ”et højt tal – også for højt”.

- Men jeg tænker, det skyldes efterdønningerne af sammenlægningen. Det er noget, vi i ledelsen har fokus på, siger hun.

Senere på året gennemfører Miljø- og Fødevareministeriet en undersøgelse af medarbejdernes trivsel.