Politik

Landbrugspakke kan komme i konflikt med EU-regler

Regeringen og fødevareminister Eva Kjer Hansens (V) omstridte landbrugspakke er ikke kun under beskydning for misvisende beregninger og kreative regnemetoder.

Den øgede udledning af kvælstof på landmændenes marker kan også komme i konflikt med EU-regler - nærmere bestemt det såkaldte habitatdirektiv, som forpligter Danmark til at beskytte særlige dyrearter og naturområder.

Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening samt eksperter, der har gennemgået lovforslaget bag landbrugspakken.

- Loven er på kollisionskurs med EU-retten, allerede før den er vedtaget, siger Bo Håkansson, biolog hos Danmarks Naturfredningsforening til Berlingske.

Negativ påvirkning i Natura 2000-områder

Regeringens landbrugspakke vil lade bønderne gøde markerne mere. En øget udledning af kvælstof øger risikoen for »negativ påvirkning« af naturen i de såkaldte Natura 2000-områder, lyder det i en rapport fra Miljø- og 

Fødevareministeriet selv. Natura2000 er beskyttede naturområder i EU, som medlemslandene har pligt til at bevare og beskytte, fordi de blandt andet har et unikt dyreliv.

Ifølge samme miljørapport, der beskriver konsekvenserne af regeringens landbrugspakke, skal den øgede udledning derfor modsvares af en række 'afværgeforanstaltninger'.

Forventninger kan ikke erstatte dokumentation

Og her opstår problemet ifølge Bo Håkansson, fordi tiltagene er uklare.

- En lov kan ikke godkendes ud fra nogle forventninger om, at man vil gennemføre nogle tiltag. Det er ifølge lovforslaget og miljørapporten et åbent spørgsmål, om tiltagene kommer i mål, og hvordan de vil virke. EU-domstolen har fastslået, at man ikke kan bruge forventninger om at komme i mål, men derimod kræver dokumentation, siger Bo Håkansson og uddyber:

- Det vil svare til, at du går ned i banken og siger, at du regner med at få et arbejde næste år, hvor du tjener fire millioner, og at du derfor gerne vil have lov at købe et hus. Det holder ikke.« Stor usikkerhed om frivillige tiltag

Et brud på habitatdirektivet

Landbrugspakken har været under massiv kritik siden søndag, hvor Berlingske kunne beskrive, at en række topforskere kaldte regnestykket for 'misvisende'. Problemet er ifølge forskere, at pakken ikke vil gavne miljøet, lige så meget som ministeriets regnestykke viser. Og i går kunne Berlingske beskrive, at tre forskere fra Biologisk Institut på Københavns Universitet i et høringssvar udtrykker, at landbrugspakken ligefrem vil give underskud på miljøkontoen samtlige år fra 2016 til og med 2021. Samtidig konkluderede forskerne, at landbrugspakken er et 'krystalklart brud på habitatdirektivet'.

Også juraprofessor Helle Tegner Anker, der er ekspert i miljøret ved Københavns Universitet, fæster sig ved, at en central del af pakken bygger på frivillighed. Netop den del risikerer at komme i konflikt med EUs habitatdirektiv.

- Der er en stor usikkerhed forbundet med de frivillige foranstaltninger. Habitatdirektivet kræver en høj grad af sikkerhed for, at der ikke sker en forringelse i det enkelte område, siger Helle Tegner Anker til Berlingske.

Blæser på Danmarks løfter

Europaparlamentariker for SF Margrete Auken vil nu stille spørgsmål til Kommissionen om, hvordan den vil agere på baggrund af advarslerne fra forskerne i Danmark.

- Ministeren blæser fuldstændig på Danmarks løfter. Husk på, det er os selv, der har forpligtet os til de her direktiver, siger Margrete Auken.

Det var torsdag ikke muligt at få en kommentar fra Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V).

I mandags udtalte hun dog generelt om overholdesen af EU-direktiverne til Ritzau, at hendes »vurdering er, at vi fuldt ud lever op til direktiverne, og det tror jeg også, at kommissionen vil finde forståelse for og se, at vi gør.«