Politik

Minister i stormvejr: Jeg har bestemt ikke vildledt nogen

Miljø- og landbrugsminister Eva Kjer Hansen (V) afviser over for TV 2, at hun har vildledt sine kollegaer i Folketinget, sådan som de fem oppositionspartier kritiserer hende for i sagen om regeringens landbrugspakke:

- Jeg har bestemt ikke vildledt nogen. Og jeg synes også, at det er problematisk, hvis ikke alle oplysninger var blevet lagt frem.

Ifølge Danmarks førende miljøekspert på området vil selve landbrugspakken i op mod tre år nemlig føre til en øget udledning af kvælstoffer, mens det er andre faktorer – som ikke kan tilskrives landbrugspakken – der i sidste ende sørger for, at der er grønt på landbrugspakkens bundlinje, når det gælder udledningen til miljøet.

- Der har været fuld åbenhed om, hvad vi har regnet med. Jeg har lagt alle rapporter og tal frem. Jeg har hele tiden gjort gældende, at vi indregner alle de forskellige faktorer – og jeg har hele tiden sagt, at baseline er regnet med, siger ministeren.

Hun vil ikke anerkende, at det er forkert at fremføre, at landbrugspakken får en effekt fra 2016, når det gælder udledningen til vandmiljøet.

- Nej, for jeg har ikke påstået, at det var de initiativer i sig selv, men jeg siger, at vi har håndteret den miljømæssige udfordring og sikret, at der ikke sker en tilbagegang.

EL: Ministeren sagde noget andet i samråd

Men det er ifølge Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding, ikke korrekt. Ministeren fremførte andre pointer på et to timers langt samråd om sagen for to uger siden. 

- Det var ikke det, hun fremlagde (på samråd, red.), siger Maria Reumert Gjerding. Hvad ministeren ifølge miljøordføreren sagde, kan du se i videoklippet herunder:

Ministeriet har brugt samme metode som altid

Ifølge professor ved Aarhus Universitet og sektionsleder for Klima og Vand ved Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, forårsager landbrugspakken en større udledning af kvælstof til miljøet. Det er først over to til tre år, at de tiltag, man vil gennemføre i landbrugspakken, vil føre til en mindsket udledning.

- Det er et spørgsmål om, hvad man tillægger effekten af landbrugspakken, de politiske tiltag, man laver. Og der er pyntet på virkeligheden, siger Jørgen E. Olesen.

Men den kritik forstår Eva Kjer Hansen ikke:

- Jeg kan forstå kritikken, hvis jeg havde ændret på metoden, men jeg har fuldt lagt frem, hvordan vi er kommet frem til det her regnestykke.

- Diskussionen går på, hvor meget af den hidtidige indsats, vi kan regne med. Vi har regnet det med på samme måde, som den tidligere regering har gjort. Det giver også god mening, for den indsats har jo også en effekt på vandmiljøet. Vi har gjort tingene op, sådan som vi plejer at gøre op.

Hun inviterer de kritiske forskere til en diskussion, ligesom hun gerne stiller op til Folketinget for ”endnu engang at gå tingene igennem," siger hun.

Dét betyder baseline

I sagen om regeringens landbrugspakken bliver ordet "baseline" nævnt. 

En baseline er en måling, der foretages i starten af et projekt eller en indsats - baseline-målingen anvendes ved projektets eller indsatens afslutning som en måde at vurdere, om projektet eller indsatsen har haft en effekt.