Politik

Konservative om ministerstorm: Landbrugspakke påvirker miljøet negativt

Ifølge De Konservative har det stået klart, at landbrugspakken i sig selv vil påvirke miljøet negativt. Frisk at påstå andet, lyder det fra Rasmus Jarlov. Ifølge TV 2's politiske analytiker giver De Konservative ministeren en chance for at forklare sig.

Det har ikke stået klart – og så har det alligevel stået klart.

Sådan nogenlunde lyder svaret fra De Konservatives landbrugsordfører, Rasmus Jarlov, i forbindelse med oppositionen og eksperts beskyldninger om mulig vildledning i sagen om regeringens landbrugspakke. Pakken vil – uden at medtage effekter fra 2013-2015 – ifølge topforskere på området føre til en større udledning af kvælstof til miljøet i de første op mod tre år.

Rasmus Jarlov kalder kritikken fra eksperterne opsigtsvækkende og direkte adspurgt, svarer han, at det ikke stod klart for ham, at de positive effekter af landbrugspakken ikke bygger på selve landbrugspakken, men på effekter fra 2013-2015 – sådan som også de fem oppositionspartier kritiserer miljø- og landbrugsminister Eva Kjer Hansen (V) for at have vildledt Folketinget om.

Har det stået fuldstændig klart for dig, at de positive effekter af den her landbrugspakke bygger på nogle effekter fra 2013, 2014 og 2015 - og altså ikke landbrugspakken i sig selv.

- Nej, det har det ikke.

Samtidig siger han:

- Så i sig selv er det måske lige frisk nok at sige, at pakken (landbrugspakken, red.) gavner miljøet. Det er måske mere en vurdering end et spørgsmål om, at man har vildledt nogen.

Uden landbrugspakken vil kvælstofudledning falde

Det stod imidlertid ganske klart for den konservative ordfører, at landbrugspakken er en landbrugspakke og ikke en miljøpakke, siger Rasmus Jarlov til TV 2.

- Derfor har det også stået klart, at den (landbrugspakken, red.) i sig selv vil påvirke miljøet negativt. Der vil være en øget udledning af kvælstof på grund af den her landbrugspakke. Det springende punkt er, at der i samfundet generelt er en modsatrettet udvikling – der er f.eks. jorder, der bliver nedlagt.

Han siger videre: 

- Det betyder, at hvis vi ikke havde lavet landbrugspakken, så ville udledningen af kvælstof falde i de kommende år. De to effekter mod hinanden – landbrugspakkens forøgelse af gødningen og den generelle fald i gødningen - skal så gå op på den måde, at vores vandmiljø ikke får det dårligere i de kommende år.

Han fremhæver, at det fremgår klart i miljø- og landbrugsminister Eva Kjer Hansens egne tal, at det ikke er en pakke, der i sig selv gavner miljøet.

Du siger selv, at du ikke er blevet oplyst om de her positive effekter, som man siger - at pakken vil få på miljøet - i virkeligheden er, fordi man har taget nogle effekter, der er regnet med fra tidligere år – altså ikke noget af det, som man gennemfører som regering lige nu. Samtidig hører man ministeren sige, at det har hun oplyst om, så det kunne jo tyde på, at der er en vildledning der?

- Det er det punkt, som jeg har behov for at få uddybet og få talt med ministeren om. Det skal jeg have gjort, inden jeg drager nogle konklusioner om noget – det er et udestående, vi skal tale om, lyder svaret.

Professor: Mere udledning i op mod tre år

Rasmus Jarlov oplyser søndag til Berlingske, at det har været en forudsætning for De Konservative, at de miljøregnskaber, der er blevet forelagt under forhandlingerne, er korrekte, herunder, at kvælstofudledningen til havet ikke øges.

Men ifølge professor ved Aarhus Universitet og sektionsleder for Klima og Vand ved Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, bliver det netop konsekvensen af landbrugspakken i op mod tre år, siger han til TV 2:

- Umiddelbart betyder landbrugspakken jo en større udledning af kvælstof til miljøet. Det er først over to til tre år, at de tiltag, man vil gennemføre i landbrugspakken, vil føre til en mindsket udledning, fortæller han.

Der er nemlig blevet indlagt en række reduktioner i udledningen af kvælstof til miljøet, som ville være kommet under alle omstændigheder - og altså ikke er en del af landbrugspakken. Tværtimod er de ydre effekter, som f.eks. faldende landbrugsareal og mere økologisk jordbrug, med til at kompensere for effekterne af landbrugspakken og den øgede udledning til miljøet i op mod tre år.

Radikale og Enhedslisten håber på støtte fra De Konservative

Rasmus Jarlov og De Konservative gjorde sig for tre dage siden til blå bloks miljøfortaler. Det skete i forbindelse med en artikel i Landbrugsavisen, hvor han også udtaler, at De Konservative i praksis ”har veto overfor landbrugspolitikken.”

De Konservative indgik i december 2015 – sammen med Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance – aftalen om landbrugspakken, der ifølge de forskere, der har leveret tal til ministeriet, altså bidrager til en øget udledning af kvælstof i op til tre år.

Både Enhedslisten, Socialdemokraterne, De Radikale og SF har udtalt alvorlig kritik af ministeren, men de fem oppositionspartier har ikke flertal til at fjerne taburetten under ministeren, og derfor sætter de Radikales Ida Auken sin lid til De Konservative.

- Af de støttepartier, der har været med i forhandlingerne, så har De Konservative - ligesom De Radikale - været betænkelige ved det her til. Vi stillede nogle meget kritiske spørgsmål under forhandlingerne og fik ringe svar. Og det viser sig jo også nu, at der faktisk er sminket på forskernes tal. Så derfor håber jeg selvfølgelig også, at De Konservative vil støtte os op i, at det her må gå om, siger Ida Auken.   

Også Enhedslistens Maria Reumert Gjerding håber, at De Konservative vil genoverveje partiets støtte til landbrugspakken.

- Rasmus Jarlov skal tænke sig rigtig godt om, for de tal, han har fået forelagt, holder ikke vand. Det må han forstå. Forskerne siger, at det regnestykke, som ministeren har lagt foran ham, ikke holder.

De Konservative giver ministeren en chance

Ifølge TV 2’s politiske analytiker, Thomas Funding, sidder De Konservative med nøglen til ministerens skæbne. Om sagen skal gå fra at være en dum sag, der giver ministeren ridser i lakken til decideret at være farlig for Eva Kjer Hansens overlevelse som minister, handler om, hvordan hun håndterer sagen fremadrettet.

- Men som udgangspunkt lader det til, at De Konservative vil give ministeren en chance for at arbejde sig ud af sagen. Nu afhænger det af, hvordan hun politisk håndterer sagen, og om hendes svar kan stille De Konservative tilfredse. Hvis hun kan det, klarer hun frisag, vurderer Thomas Funding.

Eva Kjer Hansen skal i samråd om sagen den 23. februar klokken 14.30. Den 24. februar skal L68, der er en del af landbrugspakken, tredjebehandles i Folketinget.