Politik

Pres på minister: 'Hvis hun ikke kan forklare sig, må hun gå af'

De fem partier i rød blok har kaldt miljøminister Eva Kjer Hansen i samråd. Hun bliver anklaget for at vildlede Folketinget.

De fem partier i rød blok har kaldt miljøminister Eva Kjer Hansen i samråd om de beregninger, der ligger til grund for regeringens miljøpakke. De anklager hende blandt andet for at have "vildledt" Folketinget, og flere af partierne er klar til at kræve minsteren fjernet, hvis ikke de får en ordentlig forklaring.

- Vi har kaldt ministeren i samråd. Ministeren har et troværdighedsproblem. Jeg har svært ved at se, vi kan have tillid til hende fremover, siger Ida Auken.

- Hvis hun ikke kan forklare sig, så er det klart, så må hun gå af, lyder det videre fra den radikale politiker.

SF'eren Lisbeth Bech Poulsen siger:

- Ministeren har ikke kun misbrugt forskerne, hun har også vildledt Folketinget.

Heller ikke Simon Kollerup, Socialdemokraterne, vil love at støtte Eva Kjer Hansen som miljøminister fremover.

- Hvis man har vildledt Folketinget, har man et problem som minister. Jeg har ikke mulighed for at garantere for Eva Kjer Hansens videre skæbne, siger Simon Kollerup.

Anklaget for manipulation af tal

Mijøminister Eva Kjer Hansen er kommet i modvind, fordi hun er blevet anklaget for at have manipuleret med forskeres tal i en rapport, som ligger til grund for den miljøpakke, regeringen har fremlagt. Ifølge anklagerne har miljøministeren fremstillet planen i et mere positivt lys i forhold til miljøet, end der er dækning for.

Udover de tre ovenstående partier står også Enhedslisten og Alternativet bag indkadelsen af Eva Kjer Hansen i samråd. Men de fem partier har ikke stemmer nok til at vælte Eva Kjer Hansen som miljøminister. Det kræver også støtte fra et af partierne i blå blok. Hos Konservative, der har miljøet som mærkesag, siger landbrugsordfører Rasmus Jarlov til TV 2:

- Nu dykker vi ned i tallene og undersøger beskyldninger, som selvfølgelig er alvorlige, hvis de er rigtige. Men netop fordi det er så alvorligt, hvis det er rigtgt, skal vi være på sikker grund, inden vi konkluderer noget.

- Jeg vil nu selv tage kontakt til de forskere, der har udtalt sig, ligesom jeg også vil tage kontakt til ministeren og høre hendes udlægning, lyder det videre fra Rasmus Jarlov.

Men hvis der er hold i anklagerne, mener du så ministeren kan blive siddende?

- Det vil jeg ikke tage stilling til nu. Jeg har brug for at få det hele ordentligt belyst, inden jeg vil tage stilling til det.

- Forskningsmæssigt ville vi blive slået ihjel

Ifølge Berlingske har Eva Kjer Hansen i skriftlige svar til Socialdemokraterne og Enhedslisten og i samråd i Folketinget har flere gange oplyst, at landbrugspakken kommer til at gavne naturen, ligesom hun har udleveret en tabel, som viser, at mængden af kvælstof i havmiljøet forbedres i perioden 2016-2021, fordi embedsmænd har indregnet elementer, som intet har med landbrugspakken at gøre.

I en forskningsmæssig sammenhæng ville vi blive slået ihjel

Professor Jørgen E. Olesen

- I en forskningsmæssig sammenhæng ville vi blive slået ihjel, siger Jørgen E. Olesen, der er professor ved Aarhus Universitet og sektionsleder for Klima og Vand ved Institut for Agroøkologi.

Han er samtidig manden, der står bag centrale beregninger i landbrugspakken, ligesom han har siddet i Klimakommissionen, i Natur- og Landbrugskommissionen og var en af hovedforfatterne bag FN-rapport, som modtog en dels Nobels Fredspris i 2007.

Han bliver bakket op af Brian H. Jacobsen, der er seniorforsker ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet og som også har leveret beregninger til regeringen. Ifølge ham belaster den politiske pakke miljøet:

- Det afspejler ikke den faktiske miljøbelastning. Den metode puster miljøeffekten op.