Politik

Radikale efter nazi-tegning af Løkke: Regeringen ligger som den har redt

Man kan ikke på den ene side føre kampagne i internationale medier for udlændingestramninger, og på den anden side være forarget, når udenlandske medier laver satiretegninger om stramningerne.

Sådan lyder det fra Radikales udlændingeordfører Sofie Carsten Nielsen, efter at Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen er blevet hængt ud som nazist i en satiretegning bragt af The Guardian, en af de største og mest anerkendte britiske aviser.

Tegningen har fået særdeles hårde ord med på vejen af Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen, som blandt andet kalder den usmagelig, utilstedelig, historieløs, sølle og rædselsfuld.

Men Sofie Carsten Nielsen mener derimod, at regeringen ligger, som den har redt. 

- Regeringen har jo indrykket skræmmeannoncer i aviser rundt omkring i verden for at skræmme flygtninge i andre retninger. Og når man har det, har man jo selv bedt om at kommunikere til hele verden, at her er forfærdeligt. Så satire er satire, det hylder vi i alle mulige andre sammenhænge, og jeg synes regeringen ligger, som den har redt. Man kan ikke kommunikere en skræmmekampagne til flygtninge, og så tro, at resten af verden ikke kigger med, siger hun. 

- Er måske grovkornet

Tegningen er en blandt flere, der er lavet i kølvandet på at et flertal i Folketinget tirsdag vedtog det omdiskuterede og udskældte L87 – et lovforslag, der indebærer en lang række udlændingestramninger.

Særligt den del af lovforslaget, der giver danske myndigheder mulighed for at beslaglægge flygtninges værdigenstande, har vakt opsigt – på trods af, at regeringen har præciseret forslaget, så det stod klart, at eksempelvis vielsesringe ikke vil kunne beslaglægges.

Sofie Carsten Nielsen, synes du, at tegningen er sjov?

- Narj, jeg synes det er satire, og det har forskellige udtryk. Noget af det synes jeg rammer rigtigt - dét der er måske grovkornet. Men det er jo netop satire.

Den radikale ordfører er bekymret for, hvad den seneste tids internationale opmærksomhed på de danske udlændingestramninger kan komme til at betyde for dansk økonomi:

- Jeg tænker, at det skader Danmark. Jeg tror, det bliver rigtig skadeligt for vores omdømme, og derfor også for vores økonomi på sigt. Og derfor har regeringen en kæmpe opgave med at få rettet op på det image, det omdømme, som Danmark har her. Det kræver, at man går i dialog med sine naboer, og ikke står og råber af dem. 

Venstre har tidligere beskyldt medlemmer af Radikale - blandt andet den tidligere Venstre-politiker Jens Rohde - for at have deltaget aktivt i at puste til den internationale fordømmelse af Danmarks udlændingestramninger. Og om den seneste melding fra Sofie Carsten Nielsen skriver justitsminister Søren Pind på Twitter: 

Regeringen foreslog i november 34 konkrete stramninger af udlændingepolitikken - en del af dem blev vedtaget i går. Du kan få overblikket her:

 1. Ændringer af vilkår

   1. Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   2. Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   3. Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   4. Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse mv. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   5. Gebyrbetaling. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   6. Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   7. Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte midler. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   8. Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene

   9. Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere med ti procent. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

  10. Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

  11. Afskaffelse af asylansøgeres mulighed for at blive indkvarteret i selvstændige og særlige boliger uden for centrene mv. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

  12. Integrationsydelsen udbredes til at omfatte flere

  13. Reform af ægtefællesammenføringsreglerne mv.

  14. Genindførelse af ”integrationspotentiale-kriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

  15. Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

  Du kan læse mere om regeringens forslag til ændringer af de generelle vilkår på asylområdet her og til det ændrede forslag om inddragelse af asylansøgernes medbragte midler her.

 2. Udsendelse af afviste asylansøgere

  16. Styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold

  17. Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere mv - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  18. Kortere udrejsefrist - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  19. Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecenter - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  20. Nyt udrejsecenter i afstand fra større byer

  21. Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  Du kan læse mere om regeringens forslag i forhold til afviste asylansøgere her.

 3. Indkvartering

  22. Øget kapacitet til indkvartering, herunder telte

  23. Adgang til at fravige planloven i forhold til asylindkvartering - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  24. Adgang til uden ejerens samtykke i akutte tilfælde at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  25. Adgang til at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  26. Mulighed for bistand fra private aktører til at løse myndighedsopgaver på udlændingeområdet - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  Du kan læse mere om regeringens forslag til indkvartering her.

 4. Politiets kontrol

  27. Oprettelse af modtagecentre

  28. Mulighed for at begrænse domstolsprøvelsen af frihedsberøvede udlændinge til kun efter anmodning - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  29. Mulighed for at tilbageholde asylansøgere med henblik på at fastlægge identitet mv. - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  30. Skærpelse af straffen for tiggeri

  31. Mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  Du kan læse mere om regeringens forslag til øget politikontrol her.

 5. Boligplacering

  32. Lettelse af krav om rum mv. ved boligplacering af flygtninge - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  33. Lettelse af regler om støj og miljø ved boligplacering af flygtninge - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  34. Styrket integrationsprogram

  Du kan læse mere om regeringens forslag til boligplacering her.